Sophienberg Gruppen står bag projekt med rækkehuse og lejligheder på Laurentsvej 18-22 i Bagsværd i Gladsaxe Kommune. Visualisering Zeso Architecs.
Sophienberg Gruppen står bag projekt med rækkehuse og lejligheder på Laurentsvej 18-22 i Bagsværd i Gladsaxe Kommune. Visualisering Zeso Architecs.

Den kendte ejendomsinvestor Lars Thylander står gennem selskabet Sophienberg Gruppen bag et projekt med syv rækkehuse og 33 lejligheder i et etagebyggeri på Laurentsvej 18-22 i Bagsværd i Gladsaxe Kommune.

Trafik- og Teknikudvalget modtog den 28. november en orientering om udviklingen af projektet, idet der er indgivet klager over projektet, selvom lokalplanen er vedtaget.

“Lokalplanen for området er blevet påklaget to gange, efter den er blevet vedtaget. Den ene klage omhandler et skyggediagram, som ligger udenfor lokalplanens område, og som viser forholdene, hvis lokalplansområdet med solhusene bliver udbygget. Den anden klage omhandler muligheden for, at der kan være flagermus i området. Klageren mener, at der er gået for lang tid mellem undersøgelse for flagermus og lokalplanens vedtagelse. Klagerne har indtil videre ikke opsættende virkning, hvis nævnet alligevel beslutter det, skal bygherren stoppe al aktivitet. Ansøger har besluttet at fortsætte med projektet, hvilket han gør for egen risiko”, fremgår det af referatet fra udvalgsmødet.

“Byggetilladelsen bliver ikke holdt tilbage på baggrund af klagerne, og byggearbejdet skal påbegyndes inden et år efter udstedelsen”, fremgår det videre af orienteringen fra By- og Miljøforvaltningen i Gladsaxe Kommune.

Det oplyses videre, at rækkehusene opføres i to etager og med tagterrasse, mens etagebyggeriet opføres i fire til fem etager med kælder.

Lokalplanen for projektet er udformet med udgangspunkt i visionen for Bagsværd Bypark. Helhedsplanen for Bagsværd Bypark er udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten.

Foruden Sophienberg Gruppen er Kullegaard, Henry Jensen A/S og BOGL blandt de involverede i projektet på Laurentsvej 18-22, mens Zeso Architects har udarbejdet en visualisering af projektet, fremgår det af forskellige dokumenter fra kommunen.