Nu renoveres over 300 boliger i Gladsaxe

Den omfattende modernisering og energirenovering af 327 almene boliger, som Skou Gruppen står for, er allerede godt i gang. Projektet forventes at vare de kommende to år.

De otte boligblokke Arbejdernes Boligselskabs afdeling 1 i Gladsaxe er pakket ind i stilladser og presenning.

I hovedentreprise står Skou Gruppen står i samarbejde med Dominia for den omfattende modernisering og energirenovering af 327 almene boliger i afdelingen.

Entreprenørvirksomheden oplyser i en pressemeddelelse, at der arbejdes med nedrivning og asbestsanering af taget på én boligblok af gangen, hvorefter håndværkerne kan begynde at etablere en ny tagkonstruktion samt ventilationsløsninger og gå videre med isolering og modernisering af boligerne både indenfor og udenfor i en løbende proces.

Skou Gruppen gennemfører hele renoveringen etapevis, mens lejlighederne er beboede. Foto: Skou Gruppen.
Skou Gruppen gennemfører hele renoveringen etapevis, mens lejlighederne er beboede. Foto: Skou Gruppen.

– Vi starter på hver af de otte blokke med at fjerne det gamle pladetag og asbesttag, hvilket tager fem til seks uger for hver blok, forklarer projektleder Claus Søndergaard fra Skou Gruppen.

Læs også: Skou Gruppen løftede resultatet i 2022/23

– Når vi er færdige med asbestarbejdet på en boligblok, fortsætter de særligt uddannede asbestarbejdere til den næste blok. Samtidig begynder vi udskiftningen af vinduer og altandøre på den første boligblok, og vi etablerer den nye tagkonstruktion, efterisolering og ventilation, fortsætter Claus Søndergaard.

Modernisering og energirenovering

De enkelte boligblokke pakkes ind i stilladser og presenning, mens nedtagning af de gamletage og asbestsanering pågår. Foto: Skou Gruppen.
De enkelte boligblokke pakkes ind i stilladser og presenning, mens nedtagning af de gamletage og asbestsanering pågår. Foto: Skou Gruppen.

Det gamle asbest- og pladetag erstattes af et nyt skiffertag, og derunder etableres forbedret isolering samt helt nye ventilationsanlæg. Bygningerne efterisoleres også mellem stueetager og kældre samt på gavle, mellembygninger og brystninger.

Stationsparken 1 blev oprindeligt opført i løbet af 1950’erne. Bygningernes plastvinduer og altandøre udskiftes med nye, moderne og energieffektive vinduer og døre, hvor de udvendige rammer er af aluminium og de indvendige af træ.

Derudover er det primære mål med den omfattende renovering at forbedre lejeboligernes indeklima og varmeøkonomi, så de bliver mere tidssvarende.

Læs også: Skou Gruppen får ny medejer

Når det gamle tag og asbest er fjernet, opbygges nye skifertage, og under dette etableres forbedret isolering samt helt nye ventilationsanlæg, som kommer til at give beboerne bedre indeklima. Foto: Skou Gruppen.
Når det gamle tag og asbest er fjernet, opbygges nye skifertage, og under dette etableres forbedret isolering samt helt nye ventilationsanlæg, som kommer til at give beboerne bedre indeklima. Foto: Skou Gruppen.

– Ud over at de otte boligblokke får en tiltrængt udvendig vedligeholdelse, vil hver enkelt af de 327 lejligheder også blive udstyret med ventilation, nye emhætter og nye radiatorer. Det betyder, at lejerne kan se frem til et markant bedre indeklima og et reduceret varmeforbrug, siger Claus Søndergaard.

Skou Gruppen gennemfører hele renoveringen etapevis, mens lejlighederne er beboede, hvilket stiller store krav til planlægningen og udførelsen af arbejdet.

På byggepladsens kontor har Claus Søndergaard hjælp fra tre til fire kolleger til at styre projektet og koordinere de mange håndværkere, der arbejder på projektet sammen med Skou Gruppens egne tømrere.

– Vores byggeledelse tager alle de hensyn til lejerne, som de kan, og de gør en stor indsats for løbende at informere beboerne om processen. Erfaringen viser, at beboerinformation er meget vigtig i sådanne projekter, siger Skou Gruppens administrerende direktør Martin Skou Heidemann.