Centerbygning i Grønlandskvarteret skal omdannes til 85 boliger

Plus Bolig har solgt en centerbygning i Grønlandskvarteret i Aalborg. Bygningen skal rives ned og erstattes af 85 nye boliger, som privat udvikler står bag.

I slutningen af 2022 kunne Dansk Byudvikling afsløre, at Vendia Ejendomme i samarbejde med Kjær & Richter står bag et nyt boligprojekt i Grønlandskvarteret i Aalborg. Her skal Plus Boligs centerbygning ved det almene boligselskabs afdeling ved Peter Bruuns Vej, Carl Rothes Vej og C. P. Holbølls Plads omdannes til boliger.

Ifølge Nordjyske sendes planen nu i høring. Ifølge avisen skal der på grunden bygges 85 nye boliger fordelt på i alt 5.850 kvadratmeter i en etagebebyggelse i tre-fem etager.

Plus Bolig har således solgt centerbygningen, der efterhånden er noget medtaget, skriver avisen.

– De har ikke kunnet leje det ud, så det er en fin nyttiggørelse af sådan et areal i stedet for, at vi skulle ud og inddrage jomfruelig jord. Vi fortætter, og der er også fine vejforhold derude og indkøbsmuligheder i området, så det er bare fint, siger by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) til Nordjyske.

LÆS OGSÅ: SKOLE I AALBORG SKAL OMDANNES TIL KONTORER

Kommunens forvaltning omtaler projektet som “en større omdannelse af et område med almennyttigt byggeri, hvor der med det ansøgte byggeri kan opnås en blanding af boligudbuddet integreret i det almene område”. Forvaltningen henviser til, at kommunen har positive erfaringer fra Aalborg Øst, hvor almene og private boliger er blevet blandet for et give boligområder et løft.

Volumenskitse af projektet, hvor centerbygningen erstattes af 85 nye boliger. Illustration fra lokalplanen.
Volumenskitse af projektet, hvor centerbygningen erstattes af 85 nye boliger. Illustration fra lokalplanen.

Lokalplanen giver mulighed for byggeri i op til 17 meter, hvilket er nødvendigt for at realisere byggeri i op til fem etager, som By- og Landskabsudvalget godkendte i forbindelse med startredegørelsen.

De nye boliger får ifølge Vendia Ejendomme hver især to-tre værelser, og byggeriet skal efter planen opføres i perioden 2024-2025.

Plus Boligs bebyggelse i området er gennem de sidste par år blevet renoveret. Bebyggelsen omfatter 12 boligblokke, hvoraf 11 er i to etager, mens blokken syd for C. P. Holbøll Plads er i fire etager. I forbindelse med renoveringen er det samlede antal almene boliger blevet nedbragt fra 290 til 270. Til gengæld er der nu et større antal tilgængelighedsboliger.

Som erstatning for den nedrivningsdømte centerbygning vil Plus Bolig opføre et nyt fælleshus på 500 kvadratmeter.