Administrerende direktør Peter Winther, Colliers.
Administrerende direktør Peter Winther, Colliers.

De seneste dage har vi observeret rentestigninger i en størrelse, som vi i lyset af en usædvanlig lang periode med rentefald, helt havde glemt var en mulighed. Hos Colliers holder topchef Peter Winther hovedet koldt, selvom aktiviteten i ejendomsmarkedet allerede er faldet.

– Så længe Danmark er lukket ned, vil markedet være hårdt påvirket, og det er der ikke noget at sige til. Kun få virksomheder tør træffe beslutninger om at leje nye lokaler, om at flytte, om at investere. Når vi så på toppen af dette har observeret en ganske stor stigning i den danske rente den seneste uge, så må det medføre en reaktion fra markedet, alt andet ville være mærkeligt, siger Peter Winther, der dog ser med fuld fortrøstning på fremtiden.

– Markedet skal nok rette sig på et tidspunkt, vi må blot være tålmodige. Det kan tage 4 uger endnu, det kan også tage måneder, men enhver epidemi forsvinder på et tidspunkt, siger han.

Alt tyder på, at verdensøkonomien går i recession i 2. kvartal. Til gengæld har ikke kun den danske regering iværksat adskillige hjælpepakker, også rundt om i verden er der enorme hjælpepakker på vej. Disse tiltag vil have potentialet til et generere en meget kraftig vækst, men først, når epidemien aftager. Senest er der i Tyskland foreslået en meget omfattende hjælpepakke.

Den danske rente steg også, da panikken under finanskrisen var højest. Når alle ønsker at have likvider, sælger man det, som trods alt kan sælges uden gigantiske tab. Det går ud over danske realkreditobligationer, og det er ikke nødvendigvis slut endnu. Men med en fortsat meget lempelig global pengepolitik vurderer Colliers, at renten falder igen, når den værste panik er ovre.

– På nuværende tidspunkt tror vi fortsat på, at markedet vil komme ganske stærkt igen. Vi tror dog ikke, at 2020 ender på det niveau, vi havde regnet med ved indgangen til året. Vi skal formentlig ind i 2021 før aktiviteten er normaliseret, siger Peter Winther.

Dansk økonomi har ifølge Colliers grundlæggende styrker, som giver os gode muligheder:

  • Lav statsgæld. Med en meget lav statsgæld, 34 procent af BNP, har Danmark bedre råd end de fleste andre lande til at kickstarte økonomien igen ved en ekspansiv finanspolitik. Tysklands gæld er tilsvarende 62 procent af BNP, USA’s gæld er over 100 procent af BNP
  • Globale styrkepositioner. Flere af de store sektorer i dansk erhvervsliv er ikke så konjunkturfølsomme. Vi har globale styrkepositioner inden for for eksempel fødevarer og medicinalproduktion – produkter, som efterspørges selv i alvorlige krisetider.