Skærmvisning af den nye brugerflade på Matrikel.dk. Kortet viser Aalborg og Nørresundby.
Skærmvisning af den nye brugerflade på Matrikel.dk. Kortet viser Aalborg og Nørresundby.

Når man besøger det digitale matrikelkort, bliver man sendt over på en helt ny portal. Det skriver Geodatastyrelsen i en pressemeddelelse.

Ifølge styrelsen er formålet med den nye portal at lave én indgang, der gradvist vil komme til at samle og udstille stadigt flere af matriklens ejendomsdata, så man kun behøver at søge ét sted efter ejendomsdata.

Endelig er søgemulighederne ifølge styrelsen forbedret og vil løbende blive udbygget. Det er eksempelvis blevet muligt at se historiske matrikelkort i samme visning som det gældende.

Flere funktioner på vej

Alle de tidligere portalløsninger samles til en enkelt over flere etaper. Eksempelvis lukkede det gamle matrikelkort (kort.matrikel.dk) umiddelbart efter årsskiftet, hvorefter brugere automatisk blev omdirigeret til den nye portal.

“Siden lukningen har vi modtaget flere forbedringsønsker, hvoraf nogle nu er klar i den nye version og andre endnu udestår”, skriver Geodatastyrelsen.

Geodatastyrelsen vil løbende udbygge portalen, blandt andet baseret på en prioriteret liste af ønsker fra brugerne.

Et af de store og omfattende ønsker er migrering af matrikulære sagsdokumenter til matriklen.dk.

Disse dokumenter, som for eksempel måleblade og ændringskort, er i dag tilgængelige via Matrikulære Arkivalier Online (MAO), som særligt er interessant for landinspektører og visse uddannelsesinstitutioner. Det er planen at påbegynde migreringsopgaven i løbet af 2024, skriver Geodatastyrelsen.

Basal udgave af portalen

I starten af april i år skulle de værste børnesygdomme være kureret, og portalen er nu klar til at komme ud i offentligheden.

I første omgang er der tale om en basal version af portalen. Denne version kan vise oplysninger om matrikler registeret i Danmark siden 2018. Det er ønsket, at data skal kunne vises længere tilbage end 2018.

Geodatastyrelsen lancerer den nye portal med en erkendelse af, at nogle brugerbehov endnu ikke er afdækket, og andre vil opstå under brugen af portalen.

Derfor vil Geodatastyrelsen meget gerne høre fra dig, hvis du oplever noget, der har forbedringspotentiale.

Du kan kontakte styrelsen på flere måder. Eksempelvis via et link i bunden af portalen eller via ”Support til ejendomsområdet” på gst.dk.

Du kan gå på opdagelse i den nye portal på www.matriklen.dk.