Regeringen vil beskytte dansk økonomi mod ejendomsselskaber med bufferkrav

Med et bufferkrav vil regeringen beskytte dansk økonomi og banker mod mulige konsekvenser af eventuelle tab på udlån til ejendomsselskaber.

Det Systemiske Risikoråd har ifølge en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet peget på, at der er risiko for, at eventuelle problemer i ejendomssektoren kan give banker og realkreditinstitutter store tab og påvirke den finansielle stabilitet.

Derfor indfører regeringen nu en såkaldt systemisk buffer, oplyser ministeriet.

Det indebærer, at kreditinstitutterne skal holde mere kapital, så de er bedre polstret til at imødegå eventuelle tab på udlån til ejendomsselskaber i en situation med dårlige tider i ejendomssektoren, lyder det fra ministeriet.

– Dansk økonomi er stærk og i god form. Men sporene fra finanskrisen skræmmer, hvor en række banker havde store tab på udlån til ejendomsselskaber, og derfor lytter vi i regeringen til eksperternes anbefaling om at sikre dansk økonomi mod en krise, hvis ulykken rammer, udtaler erhvervsminister Morten Bødskov (S).

– Vi har indrettet bufferen i dialog med den finansielle sektor, og den bidrager til at understøtte, at vi fortsat har robuste banker og realkreditinstitutter.

Den systemiske buffer sættes til 7 procent for eksponeringer mod ejendomsselskaber med undtagelse af den del af eksponeringerne, der ligger i belåningsgradsintervallet 0-15 procent.

Den systemiske buffer skal evalueres om et år.

Regeringen forventer, at tiltaget ikke vil påvirke lånevilkårene generelt eller påvirke andre låntagere, herunder almindelige boligejere.