DEAS bag naturprojekt ved Psykiatrisk Afdeling i Vejle

DEAS vil med et nyt naturprojekt skabe flere naturoplevelser og øge biodiversiteten på udearealerne ved Psykiatrisk Afdeling i Vejle.

DEAS står bag et nyt naturprojekt ved Psykiatrisk afdeling i Vejle. Her anlægges en mere vild natur, og de første klippede græsarealer er nu omdannet til mere naturprægede enge. Det skriver ejendomsforvalteren i en pressemeddelelse.

Der anlægges store kampesten og formes et blødt terræn i området, hvor vilde urter og stauder skal øge biodiversiteten, så der skabes nye levesteder for dyr og insekter. Desuden får patienter og gæster muligheder for at tage uformelle ophold i naturen.

– Som en af Danmarks førende rådgivere og specialister inden for biodiversitet er det vores ambition at gøre en positiv forskel for naturen på samtlige af de ejendomme, vi arbejder med. På naturprojektet ved Psykiatrisk afdeling i Vejle har DEAS investeret i en langsigtet plan og strategi om at øge biodiversiteten, siger Helle Hangaard, director, Certification & Outdoor, Sustainability, DEAS.

Det er forventningen, at der til foråret 2024 vil kunne ses og måles den første store forskel med blandt andet øget blomstring og flere flyvende insekter, lyder det fra ejendomsforvalteren.

Designet af den nye natur er sket i samarbejde med psykiatrien, hvor håbet er, at den nye vilde natur samtidig kan have en positiv effekt for patienterne hos Psykiatrisk Afdeling i Vejle.

– I psykiatrien spiller de fysiske omgivelser en stor rolle, både i forhold til patientens velbefindende, men også i forhold til patientens behandlingsforløb, siger Lone Bülow Toft Friis, chefsygeplejerske i psykiatrien i Vejle.

Sygehuset er opført i et offentlig-privat partnerskab (OPP), og det er konsortiet Team OPP, der står bag byggeriet.

Konsortiet består af MT Højgaard Property Development, ejendomsforvalteren DEAS samt investorerne PensionDanmark, PKA og Sampension.

Gennem et fælles driftsselskab står DEAS og MT Højgaard for både drift og vedligehold af ejendommen.

Naturprojektet er led i en samlet strategi på ejendommen, hvor udearealerne omlægges fra klippet græs til mere naturprægede områder.

– Projektet her illustrerer styrken, når det offentlige og private arbejder sammen. Ved Psykiatrisk afdeling i Vejle har vi indgået en lang og ansvarlig kontrakt, der sikrer, at vi hele tiden er på forkant med udviklingen og som understøtter, at vores samarbejde er dynamisk. Det er blandt andet takket være det, at vi nu sammen har gjort en positiv forskel for biodiversiteten, siger Lars Olaf Larsen, senior director, Public Private Partnership, DEAS.

Det 17.000 kvadratmeter store byggeri til Region Syddanmark stod færdigt den 1. februar 2017 og huser Psykiatrisk Afdeling Vejle samt Børne- og Ungepsykiatrisk Ambulatorium Vejle.