Udvikler vil bygge 130 boliger på Diget i Vejle

Ny lokalplan skal bane vejen for 130 lejligheder fordelt på flere bygninger på Diget og Boulevarden midt i Vejle.

Udvikler vil bygge 130 boliger på Diget i Vejle. Illustration: Arkitema.
Udvikler vil bygge 130 boliger på Diget i Vejle. Illustration: Arkitema.

Ifølge Vejle Kommune har en privat udvikler anmodet om en ny lokalplan for et 18.000 kvadratmeter stort areal på Diget og Boulevarden mellem Flegmade og Enghavevej midt i byen.

Lokalplanen skal bane vejen for nybyggeri af etageboliger i en bygning i fire etager samt fire punkthuse i fire etager.

I området ligger i forvejen kontor- og undervisningsejendomme, men med lokalplanen bliver der plads til yderligere 4.900 kvadratmeter erhverv samt 130 boliger, hvoraf 75 boliger bliver forholdsvis små lejligheder på under 50 kvadratmeter.

Udvikler vil bygge 130 boliger på Diget i Vejle. Illustration: Arkitema.
Udvikler vil bygge 130 boliger på Diget i Vejle. Illustration: Arkitema.

Det fremgår af referatet fra det seneste møde i Teknisk Udvalg, hvor politikerne anbefalede at sætte gang i lokalplanarbejdet.

“Det er bygherres vision at skabe et projekt af høj arkitektonisk kvalitet, som forbedrer det eksisterende bymiljø, tilbyder attraktive boliger og giver mulighed for socialt samvær og udendørs aktiviteter”, lyder det i referatet.

Læs også: Boligforening vil bygge 80 træboliger på Boulevarden

“Tilbygningen til bebyggelsen på Boulevarden 19A og 19B placeres som en tredje fløj til den vinkel, som 19A og 19B danner i dag. Omkring bygningen skabes fælles friarealer og parkering”, lyder det videre.

Udvikler vil bygge 130 boliger på Diget i Vejle. Illustration: Arkitema.
Udvikler vil bygge 130 boliger på Diget i Vejle. Illustration: Arkitema.

Tilbygningen opføres i fire etager og erstatter bebyggelsen på Boulevarden 19Y, som med lokalplanen står til nedrivning.

De nye punkthuse opføres i blank mur med røde mursten og fladt tag.

“Punkthusene opføres i fire etager og placeres bag den karréstruktur, der er mod Enghavevej, Flegmade og til dels Vestre Engvej. Mellem punkthusene etableres fælles friarealer med stiforbindelse til omkringliggende arealer samt parkeringspladser”, fremgår det af referatet fra udvalgsmødet.

Ejendommene ejes ifølge tingbogen af selskabet Latinerparken, Vejle, der har Michael Utoft som reel ejer.

Af lokalplanen fremgår det, at Arkitema har udarbejdet skitser for bolig- og erhvervsprojektet.