Landbrugsejendom i Jelling skal omdannes til boligområde

En ny lokalplan for Fårupvej 9 i Jelling skal give mulighed for at bygge 28 nye boliger på landbrugsejendommens arealer.

Ny lokalplan skal bane vejen for, at landbrugsejendommen på Fårupvej 9 i Jelling kan omdannes til boligområde. Foto: Vejle Kommune.
Ny lokalplan skal bane vejen for, at landbrugsejendommen på Fårupvej 9 i Jelling kan omdannes til boligområde. Foto: Vejle Kommune.

En unavngiven privat bygherre har anmodet om at få udarbejdet en ny lokalplan for Fårupvej 9 i Jelling umiddelbart over for Jelling Boligselskabs boliger på Skinbjerg.

Derudover ligger området syd for asylcenteret Jelling, og vest for et område med sundhedsklinik og boliger tilhørende asylcenteret samt skolefritidsordning og en privat daginstitution.

På den 2,7 hektar store ejendom ligger i dag en landbrugsejendom med et ældre stuehus, en tidligere stald og en garage. Områdets sydlige og østlige henligger som marker med græs.

En bygherre vil etablere tæt-lav boligbebyggelse med cirka 28 boliger i form af dobbelthuse eller rækkehuse med maksimalt tre sammenhængende boliger samt kompaktparceller i én og to etager. Boligerne skal efter planen opføres med teglsten og saddeltag.

Ny lokalplan skal bane vejen for, at landbrugsejendommen på Fårupvej 9 i Jelling kan omdannes til boligområde. Illustrationsplan: Vejle Kommune.
Ny lokalplan skal bane vejen for, at landbrugsejendommen på Fårupvej 9 i Jelling kan omdannes til boligområde. Illustrationsplan: Vejle Kommune.

Boligerne udlægges langs en boligvej, og der etableres vejadgang fra Skinbjerg.

Grunde til hver enkelt bolig kan udstykkes med en størrelse på minimum 400 kvadratmeter.

Der er udarbejdet to forskellige udkast til en dispositionsplan for området.

I det ene udkast etableres et område med fælles opholdsareal og et regnvandsbassin i midten af boligområdet, mens området i det andet udkast placeres i det nordøstlige hjørne.

Aktuelt er landbrugsejendommen privatejet.