Sammen med Færchfonden og Aksel Nørgaard Holding oprettede Holstebro Kommune i august 2022 et arealudviklingsselskab, der skal stå for omdannelsen af det lukkede Holstebro Sygehus.

Thomas Leerberg, der er direktør for Udviklingsselskabet bag Sygehusgrunden, fortæller til Dagbladet Holstebro-Struer, at arealudviklingsselskabet først overtog ejendommen den 3. januar 2022.

Grunden strækker sig over et areal på 8,3 hektar og rummer 28 bygninger med 86.286 kvadratmeterbyggeri, hvoraf størstedelen bevares og omdannes til en ny bydel med blandt andet almene boliger, seniorfællesskaber, ungdomsboliger, lejeboliger, uddannelsesinstitutioner og erhverv. Faktisk skal blot 3 procent af etagearealet rives ned.

– Projektet er stort, og hvis alle bygninger omforandres vil der kunne realiseres 450-500 nye boliger. Men det er faktisk ikke helt ”stort nok” til, at de store pensionskasser kunne være interesserede til at investere i at tage det hele i én klump, fortæller Thomas Leerberg til Dagbladet Holstebro-Struer.

Han påpeger, at sygehuset udviklede sig “ved knopskydning fra den første bygning i 1894 og helt indtil 2001”, og bygningerne er generelt i god stand.

Aktuelt er der tegnet skitseforslag til omdannelsesprojekter for to af de i alt 28 bygninger, og udviklingsselskabet har udarbejdet en masterplan for området. Den skal endeligt godkendes af bestyrelsen, før den efter planen vil blive offentliggjort i foråret 2024.

Selvom sygehuset er lukket, er der stadig liv i dele af bygningerne, hvor udviklingsselskabet selv har indrettet sig med kontorer i de lokaler, hvor sygeplejeskolen tidligere lå.

Næsten halvdelen af arealerne i de gamle bygninger er desuden lejet ud på midlertidige kontrakter. Region Midtjylland har bibeholdt flere af sine lejemål, så indtil videre huser bygningerne fortsat Høreklinik, Hjælpemiddelcentral, Specialtandpleje, Kørselskontor og IT-afdeling.

Desuden har Udlændingestyrelsen oprettet et beredskabscenter for op til 1.000 ukrainske flygtninge i flere af bygningerne. Cirka 250 flygtninge opholder sig på Sygehusgrunden ad gangen, indtil de har fået en opholdstilladelse og får tilbudt en mere varig bolig i en anden kommune.

Kapellet udlejes til Egekirkegården, og Kirkens Korshær tilbud til familier og unge i en tidligere villa på Sygehusgrunden.

Omdannelsen af sygehuset til nye funktioner ventes at løbe op i 2 milliarder kroner over en periode på 10-15 år.

Sygehusgrunden ligger ganske centralt i området omkring Nørreport Centret, banegården, gågaden og Lystanlægget samt den gamle politigrund og slagterigrunden, hvor der også udvikles og omdannes.