På et møde i byrådet i Randers blev der den 26. februar 2024 taget et vigtigt skridt i retningen mod den nye hal i Dronningborg.

På mødet godkendte byrådet nemlig processen omkring byggeriet, og dermed er vejen banet for det omfattende projekt. Målet er, at den nye hal er klar til brug i sommeren 2027.

Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

– Byrådets beslutning er en vigtig milepæl. Jeg ser frem til at der igen kan dyrkes idræt. Og når vi nu opfører en ny hal, så vil vi undersøge mulighederne for at tænke multifunktionalitet ind i projektet, så den nye hal kan tilgodese langt flere muligheder for idræt og bevægelse. Og vi vil se, om vi om kan gøre det hurtigere, siger borgmester Torben Hansen (S).

Byrådet har afsat i alt 49 millioner kroner til at etablere hallen, og forvaltningen har sammen med de berørte foreninger og Randers Idrætshaller arbejdet på at forberede den kommende byggeproces. Det samarbejde vil fortsætte i forbindelse med udarbejdelsen af det konkrete projekt.

I lyset af projektets størrelse vurderer forvaltningen, at der er behov for at tilknytte en ekstern bygherrerådgiver, der kan drive projektet fra start til slut.

Udbuddet af bygherrerådgiveropgaven vil blive gennemført i samarbejde med BDO, og bygherrerådgiveren ventes at være tilknyttet inden sommerferien, hvorefter der skal laves materiale, så projektet kan komme i EU-udbud.

Når der er fundet en totalentreprenør og vinderprojektet er politisk godkendt kan byggeriet gå i gang, og forventningen er, at der kan tages første spadestik i april 2026.

Den eksisterende Dronningborghal er i dag lukket som følge af bygningens dårlige stand, og den skal rives ned som en del af projektet.

Den nye hal bliver som udgangspunkt placeret hvor den nuværende hal ligger og vil grundlæggende have de samme funktioner.

Der skal være mulighed for håndbold, fodbold, gymnastik, badminton, basket og bordtennis, og der skal være tilskuerpladser, omklædningsfaciliteter og depotplads.

Dropper DGNB-certificering

Byrådet i Randers har tidligere besluttet, at alt nybyggeri i Randers Kommune til over 20 millioner kroner skal certificeres til DGNB Guld.

Der lægges dog op til, at halprojektet i Dronningborg får dispensation fra kravet. Ifølge kommunen kan selve certificeringen let kan koste op imod 1 million kroner, og de penge vil man hellere bruge på flere kvadratmeter.

I stedet vil der blive stillet krav til den kommende totalentreprenør om dokumenterede bæredygtighedstiltag i byggeriet, og at bygningen skal kunne certificeres til DGNB Guld, men hvor man altså undlader selve certificeringen.