Nyt plejecenter i Dronningborg er tilbage på tegnebrættet

Byggeriet af en ny daginstitution i Dronningborg er sat i gang, og processen omkring en ny hal kører. Nu er turen kommet til et nyt plejehjem.

Planen om et stort projekt med både et plejecenter, en idrætshal og en daginstitution for i alt 154 millioner kroner i Dronningborg blev for fire år siden lanceret.

Et efterfølgende udbud blev dog annulleret, da ingen tilbudsgivere kunne holde sig inden for den økonomiske ramme.

I december 2023 blev byggeriet af den kommende daginstitution endeligt sat i gang, og processen omkring byggeriet af en ny hal til knap 50 millioner kroner blev sat i gang i februar 2024.

På det seneste byrådsmøde i Randers den 18. marts var turen så kommet til det kommende plejecenter.

– Vi har jo tidligere været i udbud med projekterne i Dronningborg, men det var ikke muligt at bygge for de afsatte beløb, sagde borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen (S), på byrådsmødet.

– Nu er daginstitutionen og hallen i proces, så jeg håber også, at det vil være muligt at finde et økonomisk grundlag for opførelsen af plejeboliger, selvom priserne er steget, uden at rammebeløbene for opførelse af almene boliger, som ældreboliger er, er blevet hævet tilsvarende.

Læs også: Udvikler får grønt lys til 100 nye boliger ved Randers

Politikerne besluttede at sætte gang i byggeprocessen samt et bygherrerådgiverudbud, som skal munde ud i en en totalentreprisekonkurrence med forhandling.

Den oprindelig anlægsramme for det kommende plejecenter med 60 plejeboliger i Dronningborg var på 110 millioner kroner inklusive moms. Hertil kom 10 millioner kroner eksklusive moms til servicearealer.

Ved budgetaftalen for 2023-26 blev der afsat yderligere 25 millioner kroner til servicearealer, og antallet af plejeboliger blev øget til 75 styk. Til det nye plejecenter i Dronningborg er der således afsat 35 millioner kroner til servicearealer.

For at kunne give et bud på, om det er muligt at bygge plejecentre i det nuværende byggemarked, har forvaltningen rådført sig hos Niras og BDO samt hos andre kommuner.

Den forsigtige konklusion er, at det formodentlig vil kunne lade sig gøre indenfor de økonomisk givne rammer, men at det er svært, og at der er mange forhold som spiller ind, oplyser kommunens forvaltning.

Prisstigninger efter coronapandemien og krigen i Ukraine gælder ifølge kommunens forvaltning fortsat, og der er ikke forventninger om, at priserne kommer til at falde foreløbigt.

Læs også: Nyt højhus i Randers er færdigbygget

Det skyldes en fortsat høj global efterspørgsel på råvarer og lønstigninger i byggebranchen, som følge af mangel på arbejdskraft indenfor byggefagene.

Forvaltningen vurderer dog, at visse af de store entreprenører og byggefirmaer er ved at mangle opgaver, og dette kan betyde, at de i en periode er mere villige til at konkurrere på prisen.

Rammebeløbet for plejeboliger er desuden steget en smule med den årlige regulering, hvilket bidrager til muligheden for at realisere et plejecenterbyggeri.

Men det, som for alvor kan hjælpe byggeprojektet i Dronningborg, er, at byrådet har bevilliget flere midler til serviceareal, samt at byggeriet nu er opjusteret fra 60 til 75 boliger. Dette gavner totaløkonomien i projektet, lyder det fra forvaltningen.

Læs også: Hospitalsbyggeri til over 860 millioner sendes i udbud

Omsorgsudvalget skal fremadrettet godkende byggeprogram, udbudsform og det endelige vinderprojekt.

Formand for Omsorgsudvalget, Ellen Petersen (S), håber, at noget af materialet for de tidligere udbud kan genanvendes.

– Verden forandrer sig hele tiden. Vi kan jo se, at de ældre i dag er friske i noget længere tid, men når de så kommer på plejehjem, så er det virkeligt også tiltrængt, at de får hjælp og omsorg, sagde hun på byrådsmødet.

– Vil vil arbejde meget ihærdigt på, at vi kan få det bedst mulige plejehjem i Dronningborg frem til 2028, slog hun fast.

Ifølge kommunens forvaltning er der ikke på nuværende tidspunkt pres på plejeboliger, men det kan hurtigt ændre sig, og det er en udvikling forvaltningen følger nøje både i forhold til det kommende byggeri samt boligplanen, oplyses det.

Tidsplan for byggeriet af et nyt plejecenter i Dronningborg

Den endelige tidsplan for byggeprojektet laves i samarbejde med bygherrerådgiver og tidsplanen nedenfor er blot en anslået tidsplan

  • Politisk godkendelse i byrådet den 17. juni 2024 af vision og beskrivelse af nyt plejecenter
  • Rådgiverudbud ventes igangsat i august 2024
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale i november 2024 – maj 2025
  • Politisk godkendelse af byggeprogram og udbudsbetingelser i juni 2025
  • Udbudsproces med forhandling i august 2025 – januar 2026
  • Politisk godkendelse af vinderprojekt i februar 2026
  • Kontraktindgåelse i marts 2026
  • Projektering i april 2026 – oktober 2026
  • Byggefase i november 2026 – december 2027
  • Indvielse i januar 2028

Kilde: Randers Kommune.