NCC afleverer Storkeengen ved Randers

NCC-ejede Jakobsen & Blindkilde har færdiggjort Storkeengen ved Randers, så skybrud og stigende vandstand i Gudenåen bedre kan håndteres.

Arbejdet med klimatilpasningsprojektet Storkeengen ved Randers blev sat i værk for at sikre området mod fremtidens regnskyl.

Vandmiljø Randers og Randers Kommune valgte for tre år siden NCC-firmaet Jakobsen & Blindkilde til at løfte opgaven.

Og det var tilsyneladende ikke et sekund for tidligt. I 2023 havde Danmark således det vådeste år nogensinde.

Det skriver NCC i en pressemeddelelse.

– Det har været en spændende og krævende opgave, men alle har arbejdet godt sammen om projektet, og med de rekordstore regnmængder vi havde i 2023, kan man næsten sige, at færdiggørelsen kommer som kaldet, siger Mads Laczko Olesen, der er produktionschef i NCC-firmaet Jakobsen & Blindkilde under NCC Infrastructure.

Storkeengen ved Randers. Foto: Anette Roien.
Storkeengen ved Randers. Foto: Anette Roien.

Jakobsen & Blindkilde har udført arbejdet med naturområdet i samarbejde med WSP, C.F. Møller Architects og Geo som underrådgivere.

– Med de store regnmængder vi får i disse år, er vi rigtig glade for, at vi nu har Storkeengen færdig. Klimatilpasningen af Vorup handler jo om at håndtere fremtidens endnu større skybrud samtidigt med, at vi skærmer bydelen mod stigende vandstand i Gudenåen. Med Randers Kommunes nye stisystem får borgerne ovenikøbet adgang til et skønt rekreativt naturområde tæt på centrum – helt ud i Vorup Enge, siger projektleder for klimatilpasning Susanne Jensen fra Vandmiljø Randers.

Etableret et sikringsdige

Storkeengen ved Randers. Foto: Anette Roien.
Storkeengen ved Randers. Foto: Anette Roien.

Nu føres regnvand fra Vorup i ledninger under jorden, og via skybrudsveje væk fra beboelseskvarteret og ned til Storkeengen.

I Storkeengen opsamles overfladevandet, inden det ledes ud i Gudenåen. Som en del af arbejdet med diget er der etableret rensebassin, bygværker, rørgennemføring, kontraklap og en pumpestation.

De eksisterende jernbanedæmninger er suppleret af et nyt 270 meter langt dige mod Gudenåen. Diget er en afgørende del af klimatilpasningen af det bebyggede område syd for Storkeengen.

Tanken med omdannelsen af Storkeengen er, at den skal kunne håndtere skybrud og stigende vandstand i Gudenåen, og når man nu var i gang, har man samtidig skabt et rekreativt område, der giver nemmere adgang til Gudenådeltaet.

For borgerne er der ved engen etableret 830 meter nye stenmelsstier og cirka 340 meter træboardwalks af egetræ, som bæres af stålskruefundamenter. Det giver borgerne bedre adgang til Gudenåen og engområdet og ind til Randers Centrum. Samtidig er der skabt kreaturbroer, så engen fortsat kan afgræsses.

Randers Kommune og Vandmiljø Randers inviterer sidst i juni til officiel åbning af Storkeengen.