En lang periode med faldende renter har ført til historisk lave afkastniveauer for flere ejendomstyper. Effekten af det stigende renteniveau begynder dog at vise sig i investorers forventninger til afkastet, skriver EDC International Poul Erik Bech og Jones Lang LaSalle (JLL) i en pressemeddelelse.

Særligt internationale investorer forventer, at rentestigningerne fører til en justering af afkastet på ejendomme, lyder det fra EDC International Poul Erik Bech, som dog påpeger, at udviklingen skal ses i lyset af, at vi kommer fra et historisk lavt afkastniveau.

– Der er stadig et lille udbud og mange penge i markedet, men de investorer, der bliver i markedet, er også bekendt med, at der bliver færre konkurrenter på lave afkastniveauer. De investorer, der skal lånefinansiere presses alt andet lige mere end dem, der kommer med fundingen selv. Vi ser dog også, at mange sager fortsætter som førhen uden ændret afkastkrav, og forskellen på de enkelte sager kan ofte tilskrives, hvilke udviklingsmuligheder som ejendommen har, siger Helle Nielsen Ziersen, Head of EDC International Poul Erik Bech, i meddelelsen.

Det stigende renteniveau har givet store kurstab på både obligationer og aktier, hvilket kan give investorer øget appetit på ejendomme.

– Den høje inflation har også indflydelse på ejendomsmarkedet. På ejendomme, hvor lejekontrakter reguleres med NPI (nettoprisindeks, red.) vil man mærke påvirkningen positivt, siger Helle Nielsen Ziersen.

– Hvor længe vi ser ind i et marked med høj inflation er naturligvis det helt store spørgsmål. Den store mangel og prisstigning på byggematerialer har en stor effekt på byggeriets udvikling. Meget tyder på et faldende nybyggeri, uddyber hun.

Sælgere er stadig i en god position

EDC Erhverv Poul Erik Bech arbejder tæt sammen med en af verdens største mæglervirksomheder, Jones Lang LaSalle (JLL), i en lang række internationale sager. JLL melder om en lignende udvikling på tværs af det nordiske ejendomsmarked.

– Vi har på det seneste oplevet, at flere internationale investorer forsøger at presse priserne ned på baggrund af det stigende renteniveau. Udviklingen vil formentlig fortsætte, og vi forventer særligt, at de segmenter, hvor købere ofte er afhængige af finansiering såsom logistikejendomme, vil være mere påvirket end segmenter, hvor købere typisk er pensionsfonde, som køber med 100 procent egenkapital, siger Thomas Persson, Head of Capital Markets Nordics i JLL.

– I et klima hvor renten stiger, er det forventeligt, at ejerne vil bruge lidt tid på at vurdere tendensen. Men helt overordnet har sælgere stadig en rigtig god position, da der er mange investorer og stor kapital, der søger investeringsobjekter på ejendomsmarkedet. Det er omstændigheder, der tyder på, at genopretningen af afkastniveauet vil tage noget tid, nu da vi ser de allerførste tegn, siger han videre.

JLL’s samarbejdspartner på det norske marked er Akershus Eiendom. Jørgen Haga, Head of Transactions, Akershus Eiendom i Norge, forventer huslejestigninger på omkring 10 procent i Oslo på kontorer i 2022.

– Indtil videre har vi set ret gode budrunder, uden at afkastene er blevet væsentligt højere end forventet. Men vi forventer, at afkastene vil stige på sigt her i Norge. Nogle af de store sager har lidt færre interesserede købere end tidligere, udtaler han.