Peter Stenholm, administrende direktør i EjendomDanmark. Foto: EjendomDanmark.
Peter Stenholm, administrende direktør i EjendomDanmark. Foto: EjendomDanmark.

Regeringen har sammen med SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige indgået aftale om en ny finanslov for 2024.

I alt 163 mandater står bag aftalen, og det vækker glæde hos EjendomDanmark. En bred aftale sikrer stabilitet, og det er der brug for i ejendomsbranchen, lyder det fra brancheorganisationen.

– Det brede forlig om finansloven sikrer den fortsatte økonomiske stabilitet, hvilket er utrolig glædeligt. Vi har været igennem en periode med inflationen og et voldsomt skifte i økonomien, og derfor er brug for en ansvarlig samfundsøkonomi. Ejendomsbranchen er blandt de brancher, der fortsat er hårdest ramt af de højere renter. Vi har brug for stabilitet og gode rammer, når vi skal foretage de investeringer, der skal sikre den nødvendige udbygning af boligmassen samt den bæredygtige omstilling af de eksisterende ejendomme, udtaler Peter Stenholm, administrerende direktør i EjendomDanmark.

Næste år bør der ifølge EjendomDanmark være særlig fokus på aftalen om vurderingerne af erhvervsejendomme, som blev landet i november.

Ifølge Peter Stenholm er der behov for at holde fokus på netop den overgang, da den fortsat er forbundet med udfordringer og usikkerhed.

– Vi er glade for de midler, som er sat af i aftalen fra november. Der var et åbenlyst behov for at sikre en bedre overgang til det nye ejendomsskattesystem. Der er dog fortsat en ret stor usikkerhed, som kan ramme både husholdninger og virksomheder, når vi ser på, hvor de endelige skattebetalinger ender, siger Peter Stenholm og understreger, at overgangen til det nye system i enkelte tilfælde kan påvirke både lejernes økonomiske tryghed og virksomhedernes investeringslyst. Det mener han fortsat, der skal være ekstra fokus på i det nye år.

Styrk retstilstanden for udlejere og lejere

Årets finanslov indeholder også aftalen om et styrket fokus på de danske domstole. Alt sammen i forsøget på at nedbringe lange ventetider.

EjendomDanmark vil i denne sammenhæng minde om, at de alt for lange sagsbehandlingstider i huslejenævnene og boligretten giver en urimelig retstilstand for både lejere og udlejere.

– Hos EjendomDanmark opfordrer vi til, at denne vigtige del af retsvæsenet også styrkes. På den måde vil der være langt bedre mulighed for at rekruttere blandt andet sagkyndige dommere med et højt fagligt niveau, siger Peter Stenholm.