Morten Marott Larsen, underdirektør i EjendomDanmark. Foto: PR.
Morten Marott Larsen, underdirektør i EjendomDanmark. Foto: PR.

Finanstilsynet har udarbejdet ”Vejledning om finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter”, som vejleder banker og realkreditinstitutter til, hvordan de bør håndtere udlån til udlejningsejendomme og ejendomsprojekter.

På baggrund af den aktuelle samfundsøkonomiske situation skal vejledningen ifølge Finanstilsynet sikre kreditinstitutterne imod større tab ved finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsbyggerier. Målet er at undgå en gentagelse af situationen under finanskrisen, hvor eksempelvis Roskilde Bank i 2008 endte med at knække halsen på grund af bankens engagement i en række risikable ejendomsprojekter

– Nogle af forslagene i vejledningen er fornuftige nok – også set i lyset af, at vi står på tærsklen til en krisetid. Men den nye vejledning får i høj grad karakter af at være en lang tjekliste, som vil skade sunde ejendomsinvesteringer og få byggeriet til at dale markant, hvilket kan forværre en recession, udtaler Morten Marott Larsen, underdirektør i EjendomDanmark, i en pressemeddelelse.

Ifølge brancheorganisationen er vejledningen alt for omfattende. Den oplister ifølge EjendomDanmark cirka 120 krav, som kunderne ”bør” opfylde, og cirka 80 krav, der ”skal” opfyldes, hvis man ønsker at låne penge til at investere i en ejendom.

Udkastet til vejledningen er så omfattende, at bankerne ikke kan foretage en helhedsvurdering, hvor der tages individuelle hensyn i den konkrete sag, lyder kritikken fra EjendomDanmark.

Vejledningen indeholder blandt andet anbefalinger til, hvor høj belåning der må være på forskellige typer ejendomme, ligesom Finanstilsynet lægger op til, at nettolejeindtægterne som udgangspunkt bør være 25 procent højere end ydelserne til optagne lån med fast rente og normale afdrag, skriver brancheorganisationen.

Peter Lilja, der er administrerende direktør i Heimdal Nordic, en dansk forvalter af lån til ejendomme, kalder vejledningen for “detailregulerende”.

– Udfordringen er, at vejledningens mange bestemmelser bliver tolket som pligter, hvilket allerede nu har en effekt. Samtidig er det en indgriben mod en af bankernes kernekompetencer, og jeg mener ikke, at målet bør være at forhindre banker og realkreditinstitutter i at løbe risici. Det er basalt set det de tager betaling for – og har stor erfaring i. Desværre vil markedet blive ramt over en bred kam med disse regler, til stor ugunst for branchen og samfundet, udtaler Peter Lilja.

Kan få konsekvenser for den almindelige dansker

Ifølge EjendomDanmarks underdirektør vil det få mærkbare konsekvenser for den almindelige dansker, hvis vejledningen træder i kraft, som den er fremlagt:

– Det vil lede til et fald i boligbyggeriet, fordi det jo selvsagt bliver sværere at låne penge. Jeg er særligt bekymret for områderne, hvor der er stor efterspørgsel efter boliger. Det vil komme til at presse bolig- og lejepriserne yderligere op, hvilket i sidste ende betyder, at det bliver dyrere for den almindelige dansker at bo, siger Morten Marott Larsen.