Glostrup Shoppingcenter udvides med 187 boliger

Glostrup Shoppingcenter skal udvides med 187 boliger, hvoraf 70 er små ungdomsboliger. Vækst- og Byudviklingsudvalget i Glostrup Kommune har sagt ja til at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan for projektet.

Vækst- og Byudviklingsudvalget i Glostrup Kommune har sagt ja til, at Glostrup Shoppingcenter får lavet en komplet fornyelse af centerets sydlige ende, en tilføjelse af nye boliger på taget af de nye dele og en åbning af facaden ud mod Jernbanevej. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Det er et spændende projekt, som harmonerer godt med vores overordnede planer for hele bymidten. Det er et område af vores bymidte, som længe har trængt til fornyelse, så jeg tror, projektet kan blive en stor gevinst for Glostrup, siger borgmester Kasper Damsgaard.

Projektet indebærer blandt andet 187 nye boliger og en bred pallette af shopping- og madtilbud.

Glostrup Shoppingcenter udvides med 187 boliger, hvoraf 70 er små ungdomsboliger. Visualisering: PLH Arkitekter.
Glostrup Shoppingcenter udvides med 187 boliger, hvoraf 70 er små ungdomsboliger. Visualisering: PLH Arkitekter.

Den sydligste spids af centeret fjernes fuldstændigt frem til en linje svarende til den bageste kant af Lilletorv. Hele den nuværende fremspringende bygningsdel ud mod Lilletorv fjernes. Der fjernes cirka 8.000 kvadratmeter bygningsareal i centeret.

Som en ny afslutning af centerbebyggelsen mod Banegårdspladsen foreslås en ny kundeorienteret stueetage på cirka 3.500 kvadratmeter med en fuldt åben facade mod Banegårdspladsen.

Stueetagen foreslås at indeholde en detailhandelsbutik, et madmarked og en restaurant. Derudover etableres et stort foyerrum, der kommer til at forlænge centerets centrale gade via et rulletrappeforløb ned til Banegårdspladsen.

Ovenpå de nye dele af projektet etableres boliger i op til tager, så etagehøjden trappes ned mod Lilletorv.

Glostrup Shoppingcenter udvides med 187 boliger, hvoraf 70 er små ungdomsboliger. Visualisering: PLH Arkitekter.
Glostrup Shoppingcenter udvides med 187 boliger, hvoraf 70 er små ungdomsboliger. Visualisering: PLH Arkitekter.

Da stueetagen har en højde på 8,5 meter svarer husets største højde til en bebyggelse på otte etager set fra Banegårdspladsen.

Mod Lilletorv foreslås tre boligetager ovenpå den nye centerende. Dette svarer her til et fem etagers hus set fra Lilletorv. Det er en etage højere end tagryggen på den eksisterende bebyggelse omkring Lilletorv.

Projektet indeholder i den modtagne skitse 187 boliger, hvoraf 70 er små ungdomsboliger. Det gennemsnitlige boligareal for almindelige boliger er i projektet 81 kvadratmeter. Hvis ungdomsboligerne medregnes i gennemsnittet, falder dette dog til 65 kvadratmeter.

Efter nedrivning vil det eksisterende center være 35.200 kvadratmeter stort, hvorefter der tilføjes knap 19.300 kvadratmeter nybyggeri. Dertil kommer godt 1.300 kvadratmeter eksisterende boliger. Samlet set får projektet dermed et omfang på 55.800 kvadratmeter.

– Jeg er meget tilfreds med, at vi nu kan igangsætte lokalplanlægningen her indenfor nogle gode rammer. Det er lykkedes at udvikle et projekt, som både sikrer en fornyelse af centeret og samtidig tilpasse højder og bygningsomfang til omgivelserne. Den samlede bebyggelsesprocent er således også uændret i forhold til, hvad der hidtil har været muligt at bygge, siger Henrik Lund, formand for Vækst- og Byudviklingsudvalget.

Glostrup Shoppingcenter udvides med 187 boliger, hvoraf 70 er små ungdomsboliger. Visualisering: PLH Arkitekter.
Glostrup Shoppingcenter udvides med 187 boliger, hvoraf 70 er små ungdomsboliger. Visualisering: PLH Arkitekter.

Udviklingsprojektet er et blandt flere tiltag, som er med til at udvikle bymidten omkring Banegårdspladsen.

Der udarbejdes aktuelt en helhedsplan i regi af PFA for ombygning af selve pladsen med nye boliger, bedre byrum og -forbindelser samt bro over jernbanen.

Letbanen åbner i 2025 og inden 2030 etableres regionaltogsstop.

Lokalplanen for udviklingsprojektet med Glostrup Shoppingcenter forventes færdig i midten af 2023. Derefter kan selve byggeprojektet gå i gang.

Glostrup Shoppingcenter ejes af Danske Shoppingcentre.