AKF får godkendt boligprojekt med variation i facaderne

AKF står bag et boligprojekt på en smal og aflang grund langs Nordre Ringvej i Glostrup. Boligprojektet får ros fra nabokommune.

På en 12.300 kvadratmeter stor grund langs Nordre Ringvej, der adskiller vestegnskommunerne Glostrup og Albertslund, vil AKF bygge boliger og erhverv.

En ny lokalplan for projektet blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune den 20. marts 2024. Af lokalplanen fremgår det, at der lægges vægt på bæredygtighed.

“Det er bygherres intention at opføre bebyggelsen som et bæredygtigt byggeri. Dette kan blandt andet gøres ved at projektere byggeriet med trækonstruktioner, benytte biogen isolering og ved at genanvende gamle byggematerialer med høj kvalitet. Derved kan byggeriet opføres med et mindre CO2‐aftryk, end normen er med klassisk betonbyggeri”, lyder det i lokalplanen.

Grunden ligger ganske tæt på den kommende Letbanestation Glostrup Nord. Faktisk så tæt på, at Hovedstadens Letbane siden 2020 har benyttet grunden som arbejdsplads for letbanebyggeriet.

Læs også: Ejendomsudvikler bag stort bolig- og erhvervsprojekt i Glostrup

Området har ifølge Glostrup Kommune ikke tidligere været bebygget i væsentligt omfang, og grunden ligger i dag ubebygget hen.

I alt må der med den nye lokalplan bygges 10.900 etagemeter inden for lokalplanområdet. Langt det meste bliver boliger i form af rækkehuse og lejligheder i tre-fire etager.

Fællesbygning med butik, café og padelbane

Lokalplanen giver mulighed for detailhandel i form af én dagligvarebutik, som dog højst må være 600 kvadratmeter stor.

Butikken skal fylde en mindre del i en fællesbygning i tre etager ud mod stationspladsen.

Der skal desuden indrettes café og andre funktioner i fællesbygningen, som også får en aktiv tagflade.

På taget skal der etableres en sportsfacilitet, hvilket muligvis kan blive en padelbane.

Ros fra nabokommune

I forbindelse med den offentlige høring er der blandt andet kommet et høringssvar fra Albertslund Kommune.

Kommunen gør blandt andet indsigelse imod, at lokalplanen tillader støjafskærmning på 13 meter for at sikre boligbebyggelsen imod virksomhedsstøj fra Kokken & Jomfruen i Albertslund Kommune.

Men nabokommunen giver også projektet positive ord med på vejen.

Læs også: Pensionskasse bag 1.000 nye boliger i Hersted Industripark

“For så vidt angår planens indhold finder vi det positivt, at der i den nordlige del af området planlægges for café, handel og fællesfaciliteter, som kan være med til at skabe liv og stemning omkring stationsforpladsen ved letbanen”, lyder det i høringssvaret fra Albertslund Kommune.

“Vi værdsætter også, at der – ligesom i Hersted – arbejdes med opdeling og forskydninger i facaderne for at skabe arkitektonisk variation og understøtte den menneskelige skala i byen”, lyder det videre.

Grunden grænser op til det 164 hektar store Hersted Industripark, som er under omdannelse til en ny bydel med 12.000 boliger samt erhverv. Her er AKF aktuelle med et projekt med 900 boliger.