Vestegnskommune godkender forslag til ny børnehave til 40 millioner

I Glostrup skal der bygges en ny børnehave for knap 40 millioner kroner. Et projektforslag fra Friis Andersen Arkitekter er nu politisk godkendt.

Friis Andersen Arkitekter har udarbejdet et projektforslag til en ny børnehave i Glostrup. Den skal bygges syd for banen på Søndervangsvej 90, når Rosenåens afdeling Violen er flyttet til et nyt dagtilbud nord for banen på Eriksvej 22.

Projektforslaget blev den 26. april godkendt af politikerne i kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune, og nu skal der så arbejdes videre med det.

“I dispositionsforslaget var der foreslået lette facader med metalplader i en rød farve. I projektforslaget er facadematerialet foreslået som en kombination af plader som Rockpanel i en støvet grøn farve og træbeklædning”, lyder det blandt andet fra kommunens forvaltning.

“Det ønskes, at rådgiveren arbejder yderligere med det æstetiske udtryk samt detaljering af facaden. Der ønskes at få mere liv og leg ind i facaden og at man kan se, at huset bruges af børn”, lyder det videre.

LÆS OGSÅ: NYT SENIORBOFÆLLESSKAB I GLOSTRUP PÅ TEGNEBRÆTTET

Der er ikke lagt op til, at byggeprojektet skal DGNB-certificeres i henhold til kommunens kommende arkitekturpolitik. Det skyldes, at et mål om DGNB-certificering ikke har indgået i projektfasen, og en certificeringsproces vil derfor forsinke og fordyre projektet.

Glostrup Kommune har afsat 39,2 millioner kroner til byggeprojektet.

Arbejdet med en ny lokalplan for projektet er sat i gang, og lokalplanen forventes endeligt vedtaget i september eller oktober 2023. Børnehaven ventes klar til brug i efteråret 2025.