Halberg & Olsen bag nyt boligområde i Bredsten. Illustration: Sweco Architects.
Halberg & Olsen bag nyt boligområde i Bredsten. Illustration: Sweco Architects.

Ifølge Vejle Kommune står Halberg & Olsen Innovation bag udviklingen af et nyt boligområde nord for Steen Blicher Vej i Bredsten. Udvikleren har anmodet om, at der udarbejdes en ny lokalplan for det 50.000 kvadratmeter store område, som i fremtiden kan komme til at huse 15 parcelhuse og 38 dobbelthuse.

Området deles op i tre delområder, hvor det ene får vejadgang fra Herman Bang Vej. Der skal parcelhusene ligge på grunde, der bliver mellem 750 og 1.200 kvadratmeter store. Et andet delområde med vejadgang Steen Blicher Vej udlægges til cirka 38 tæt-lav-grunde med en størrelse på mindst 400 kvadratmeter. Endeligt reserveres et tredje delområde til vej.

Halberg & Olsen har allieret sig med Sweco Architects som rådgiver, men den endelige udformning af området kendes endnu ikke.

“Udvikler oplyser, at da projektet som udgangspunkt sælges videre, kendes udformningen af det konkrete tæt lav boligprojekt endnu ikke”, skriver Vejle Kommune.

Kommunen kan dog oplyse, at der må bygges i op til to etager i området. Det fremgår desuden af et udkast til fremtidig udnyttelse af lokalplanområdet, at der vil blive opført otte dobbelthuse med sammelagt 16 boliger, der hver især bliver 2 kvadratmeter. Dertil kommer 11 dobbelthuse med 22 boliger, der hver især bliver 96 kvadratmeter store.

Aktuelt anvendes området til landbrugsjord. Det er privatejet og bliver med en kommende lokaplan overført fra landzone til byzone.