Bureauet Niels Bjørn, Sted og Kommon skal i samarbejde med lokale aktører udvikle en visionsplan for udviklingen af Vedbæk. Foto: Rudersdal Kommune.
Bureauet Niels Bjørn, Sted og Kommon skal i samarbejde med lokale aktører udvikle en visionsplan for udviklingen af Vedbæk. Foto: Rudersdal Kommune.

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune besluttede i maj at nedsætte et særligt udvalg, der skal stå i spidsen for et udvikle en visionsplan for Vedbæk. Forvaltningen  indhentede tilbud fra tre rådgiverhold, der skal bistå udvalgets arbejde med visionsplanen. Et hold bestående af Bureauet Niels Bjørn, Sted og Kommon er nu blevet udpeget til opgaven.

Rådgiverholdet blev tildelt opgaven på baggrund af et oplæg, hvor der lægges op til en meget høj grad af borgerinddragelse.

“Derfor har vi ikke løst opgaven, som I stillede os. Vi synes ganske enkelt, det vil være forkert, hvis vi leverer en skitse til en vision på nuværende tidspunkt”, skriver rådgiverne i oplægget med henvisning til, at borgere, aktører og kommune skal medvirke til udarbejdelsen af planen for Vedbæk.

Visionsplanen skal understøtte udviklingen af Vedbæk som by- og boligområde, og den skal tjene som en langsigtet og strategisk plan, der skal skabe en levende forstadsbymidte og binde byen bedre sammen, fremgår det af dagsordenen fra udvalgets første møde.

– Det er et vigtigt arbejde, som nu er gået gang og en stor opgave, der skal løftes. Vigtigst af alt er det altså, at borgernes holdning til fremtiden for deres lokalplanområde bliver helt tydelig i løbet af udvalgets arbejde og levetid. Det er jeg fuld af fortrøstning for vil ske med denne flotte lokale sammensætning udvalget har fået, udtaler 2. viceborgmester Jens Kloppenborg-Skrumsager (V), der er formand for udvalget, i en pressemeddelelse.

Med borgerinddragelse skal udvalget og rådgiverholdet undersøge, hvordan balancen skal  være mellem nyt byggeri og bevaring af det eksisterende miljø. Samspillet mellem byen og havnen skal udvikles, og udviklingen af Hotel Marina skal tænkes med ind i den sammenhæng. Desuden skal det undersøges, om Vedbæk kan blive forgangsområde for et mere bæredygtigt Rudersdal, samt hvordan bylivet eventuelt kan understøttes med butikker, mødesteder og andre faciliteter, fremgår det af pressemeddelelsen.

I foråret 2023 forventes udvalget at arbejde med formulering af en vision og kvalificering af visionsplanen for Vedbæk, som rådgiverne udarbejder på baggrund af stedsanalyse, borgerinddragelse og udvalgets arbejde.

Når udvalget har vedtaget den endelige visionsplan for Vedbæk, vil den blive præsenteret offentligt, eksempelvis ved Vedbæk Havnedag 2023.

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen har besluttet at frigive en anlægsbevilling på 600.000 kroner til konsulentbistand i forbindelse med visionsplanen for Vedbæk. Heraf afsættes 500.000 kroner til honorar til rådgivere.