Skjold Birkerød Fodbold får nyt klubhus

Politikerne i Rudersdal Kommune vil finde en permanent løsning for klubhus i tæt samarbejde med Skjold Birkerød Fodbold trods en indstilling fra direktionen om at arbejde hen mod en midlertidig løsning.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på et møde onsdag 30. november 2022, at der skal udarbejdes forslag til et klubhus til Skjold Birkerød Fodbold. Forslaget skal udarbejdes i tæt samarbejde med Skjold Birkerød Fodbold. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Beslutningen sker i fuld anerkendelse af planerne om at udarbejde en helhedsplan for Birkerød Idrætscenter i samspil med bymidten i Birkerød, Birkerød Gymnasium og Søholmskolen.

Klubhuset til Skjold Birkerød Fodbold vil dermed være en forudsætning for det kommende arbejde med helhedsplanen for området.

Kommunens direktion havde ellers peget på en løsning, hvor klubben rykker ind i de eksisterende bygninger mod banderne i den nordlige ende. Den indstilling valgte politikerne dog ikke at tiltræde.

Skjold Birkerød Fodbold har tilkendegivet, at de er interesserede i selv at ville finansiere etableringen af klubhuset, ved egenfinansiering og lånoptagning med kommunal lånegaranti, skriver Rudersdal Kommune.

– Jeg er meget tilfreds, at der nu kan arbejdes videre med at etablere et klubhus til Skjold Birkerød Fodbold. Der er ingen tvivl om, at klubhuset vil være til stor glæde for klubbens medlemmer. Klubhuset vil formentlig kunne placeres der, hvor klubben i mange år har ønsket sig det – det vil sige tæt på banerne og tribunen, hvor man kan være i tæt kontakt med spillerne. Nu skal vi i første omgang have afdækket de planmæssige og tekniske forhold i projektet, tidsplanen og ikke mindst økonomien, inden projektet kan blive endelig godkendt, udtaler formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Knud Skadborg (K) i pressemeddelelsen.

Arbejdet med projektet indledes i det nye år – i starten af 2023. Projektet skal efterfølgende endelig godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen, skriver kommunen.

I forbindelse med processen har Sweco Architects været tilknyttet som ekstern rådgiver.