Kommune har udlejet boliger i skimmelramt ejendom

En bolig i en ejendom på Teglværksvej i Birkerød er blevet udlejet, selvom den har været skimmelramt. Renovering eller salg venter for ejendommen.

En kommunalt ejet lejebolig på Teglværksvej 48 i Birkerød fik i 2021 fik konstateret skimmel. Rudersdal Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at boligudlejningsejendommen i Birkerød fire gange over de sidste to år blevet undersøgt for skimmelsvamp. I forløbet er en lejlighed blevet istandsat og renoveret for skimmelsvamp.

For at være sikre på, at beboerne i ejendommen har et godt indeklima, har kommunen fået undersøgt lejemålet af Teknologisk Institut. Det er denne undersøgelse, der nu desværre viser skimmel i tagkonstruktionen, der har en effekt på indeklimaet i de to øverste lejligheder i ejendommen, skriver kommunen.

– Det viser sig desværre nu – selvom vi har istandsat lejligheden – at der er fundet skimmel i taget i et omfang, der påvirker indeklimaet. Kommunen vil derfor tilbyde at genhuse beboeren i den berørte bolig og ligeledes naboboligen på 1. sal. Samtidig vil vi nu undersøge de tre boliger i stueetagen samt fem yderligere boliger i en tilsvarende ejendom på samme vej. Prøveresultaterne vil så vise, om der er behov for at gøre yderligere, udtaler direktør i Rudersdal Kommune, Iben Koch, i meddelsen.

Kommunens forvaltningen har anbefalet, at beboerne i de to lejligheder på 1. sal i ejendommen tilbydes genhusning så hurtigt som muligt, eventuelt på hotel indtil midlertidig bolig er fundet.

– Med den viden vi har i dag, burde vi have reageret tidligere. Desværre har navnlig den første rapport, der blev udført af rådgiver i december 2020, ikke påvist skimmelsvamp i den udstrækning, som vi nu har fået konstateret. Kommunen har derfor besluttet, at alle boliger i de to ejendomme skal undersøges af Teknologisk Institut. Vi har afholdt møde med beboerne og vil følge op med yderligere dialog, udtaler hun videre.

Ejendommen kan blive sat til salg

Ejendommen indeholder fem boliger, tre boliger beliggende i stueetagen og to boliger beliggende på 1. sal.

Den er bygget i 1917 og af en tilstandsrapport fra 2021 af GH rådgivende ingeniører fremgår det, at hele ejendommen bør gennemgå en større renovering, hvilket blandt andet indebærer, at taget skal skiftes. Vinduer og flere andre centrale bygningsdele bør desuden skiftes, ligesom ydervæggene kun er meget sporadisk isolerede.

Ejendomsafdelingen har tidligere udarbejdet overslagspriser på renovering af ejendommen. Det forventes at komme til at koste mellem 6 og 12 millioner kroner, alt efter hvor gennemgribende en renovering, der bliver tale om.

Som alternativ til en renovering kan ejendommen sælges, hvilket også indgår i de aktuelle overvejelser omkring den fremtidige strategi for kommunens sociale boliger. I den forbindelse vil der blive indhentet en mæglervurdering af ejendommen – om muligt inden årets udgang, oplyser kommunens forvaltning.

En søsterejendom på Teglværksvej 20B kan ifølge forvaltningen tænkes at have lignende problemer med tagkonstruktionen, så nu skal den også undersøges.