Investorer vil erstatte bevaringsværdige bygninger på Frederiksberg med bofællesskab

To bevaringsværdige bygninger på hjørnet af Nordre Fasanvej og Nyelandsvej på Frederiksberg skal erstattes af et bofællesskab med 36 boliger.

Ifølge tinglysningen købte et selskab under Quadrata Ejendomsinvest i maj 2022 hjørnegrunden med de to bygninger på Nordre Fasanvej 45 og Nyelandsvej 65 på Frederiksberg for godt og vel 17 millioner kroner.

Hovedbygningerne huser i dag erhverv i stueetagen og seks boliger på 1. og 2. etage. I erhvervsbygningen er der et cykelværksted.

De to bygninger er oprindeligt opført i 1927 og udpeget som bevaringsværdige, men ifølge Frederiksberg Kommunes forvaltning er de også “generelt medtagede og nedslidte med væsentlige byggeskader”. Desuden bryder de karréstrukturen i området.

Quadrata Ejendomsinvest ønsker derfor en ny lokalplan, der skal gøre det muligt at erstatte de nedslidte bygninger med nybyggeri.

Klima-, Plan- og Boligudvalget skulle den 15. januar tage stilling til sagen, og her besluttede udvalgsmedlemmerne at indstille lokalplanen til otte ugers offentlig høring.

Lokalplanen skal bane vejen for et seniorbofællesskab med 36 boliger samt 220 kvadratmeter erhverv.

LÆS OGSÅ: ERHVERVSEJENDOM PÅ FREDERIKSBERG SKAL ERSTATTES AF BOLIGBYGGERI

“Den nye bebyggelse formes som én samlet hjørnebygning med erhverv og fællesarealer i stueetagen og et bofællesskab der forventes at blive for seniorer med både private og almene boliger på 1.-5. etage”, fremgår det af lokalplanforslaget.

“Den nye bygning får en markant placering på af hjørnet Nordre Fasanvej/Nyelandsvej, hvor den bliver synlig fra vejene omkring. Derfor skal bygningen arkitektonisk og bymæssigt give et løft til det lidt slidte hjørne i byen”, fremgår det videre.

Boligprojektet er tegnet med et samlet etageareal på omkring 3.270 kvadratmeter, hvilket giver en bebyggelsesprocent på 280 indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanen fastsætter, at 25 procent af boligerne skal være almene. Med et eksisterende boligetageareal på cirka 500 kvadratmeter og et nybyggeri med omkring 3.050 kvadratmeter boliger regnes de 25 procent ud fra de nye tilførte cirka 2.550 kvadratmeter. Det giver samlet cirka 640 kvadratmeter almene boliger og omkring 2.415 kvadratmeter private boliger.

Boligerne etableres i forskellige størrelser og bliver mellem 41 og 101 kvadratmeter store.