Justesens Plæne skal beskytte Randers mod stormflod. Visualisering: C.F. Møller Architects.
Justesens Plæne skal beskytte Randers mod stormflod. Visualisering: C.F. Møller Architects.

På Justesens Plæne i Randers skal der etableres et dige, der skal beskytte Randers midtby mod stormflod. Samtidig skal Justesens Plæne udvikles, så den bliver endnu mere attraktiv som bynært naturområde, der tilbyder aktiviteter og ophold til en bred målgruppe.

Prisen for projektet løber løber op i 15 millioner kroner, og politikerne i byrådet i Randers godkendte på de seneste møde den 27. marts 2023 anlægsprojektet. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Justesens Plæne er en af byens mest centrale pladser, som bliver brugt af rigtig mange mennesker. Med projektet her bliver området langt mere interessant og et oplagt udflugtsmål til en hyggelig eftermiddag med madkurven. Der bliver flere muligheder for aktiviteter og mere natur. Samtidig får området i fremtiden en vigtig rolle i forhold til at beskytte Randers by mod oversvømmelser, udtaler borgmester Torben Hansen (S).

Projektet er en del af Udviklingsplanen for Flodbyen Randers og finansieres af afsatte midler herfra.

Et område for alle

På det nye Justesens Plæne skal der etableres et grønt dige, der på sigt bindes sammen med resten af Klimabåndet til en sammenhængende højvandsbeskyttelse gennem Randers Midtby, skriver kommunen.

Der kommer et åbent madpakkehus, et aktivitetsområde i naturmaterialer, beplantning med høj biodiversitet og rekreativ værdi, stensætning i åbrinken, så tidevandet kan opleves og en buet træbro med mulighed for ophold ved vandet. Endelig bliver der etableret et ankomstområde med toiletbygning og cykelparkering, lyder det videre fra kommunen.

LÆS OGSÅ: RANDERS FÅR CENTRAL PLADS VED VANDET

– Omdannelsen af Justesens Plæne vil skabe et område, der appellerer til en bred målgruppe og fortsat har plads til events i et vist omfang. Vi etablerer også den første del af Klimabåndet. Og det er en væsentlig forudsætning for den videre udvikling af Flodbyen Randers, der jo er godt i gang med store anlægsprojekter undervejs på både Brotoften og Bolværksgrunden, udtaler formand for erhvervs- og planudvalget og 1. viceborgmester Claus Berggren (V).

Justesens Plæne skal beskytte Randers mod stormflod. Visualisering: C.F. Møller Architects.
Justesens Plæne skal beskytte Randers mod stormflod. Visualisering: C.F. Møller Architects.

Sideløbende med det kommunale projekt etablerer Vandmiljø Randers en pumpestation på stedet. Den skal sikre, at vand fra oplandet fortsat kan ledes ud i Gudenåen, hvis vandstanden er høj. Pumpestationen bliver etableret, så den arkitektonisk indgår som en helhed sammen med diget.

Klar til sommeren 2024

Randers Kommune forventer at få de allersidste tilladelser på plads i løbet af første halvår af 2023. Her vil opgaven også komme i udbud, og den valgte entreprenør kan efter planen gå i gang efter sommerferien. Herefter ventes anlægsarbejdet at vare knap et år, og området forventes at stå færdigt inden sommerferien i 2024.

Det vil fortsat være Randers Kommune, der kommer til at stå for drift- og vedligeholdelse af det nye Justesens Plæne, hvor selve plænen vil få et mere vildt udtryk end i dag. Meget af det eksisterende klippede græs bliver nemlig erstattet af en vild overdrevsnatur med flere arter, som naturligt hører hjemme ved Gudenåen. Det lange græs skal fremover kun slås en gang om året, og forventningen er, at udtrykket vil ændre sig over årene alt efter, hvilke arter der trives bedst i området.