Køge Kyst har yderligere 550 boliger på Søndre Havn på tegnebrættet

Ny plan skal give mulighed for yderligere 65.000 kvadratmeter byggeri i form af boliger og 17.000 kvadratmeter erhverv og butikker på Søndre Havn i Køge.

De første 700 boliger på Søndre Havn i Køge er allerede bygget, og snart kan yderligere 550 boliger være på vej.

Arealudviklingsselskabet Køge Kyst P/S, der som ejes af Køge Kommune og Realdania By & Byg med 50 procent hver, oplyser, at Køge Kommune nu går i gang med lokalplanprocessen for Søndre Havns nordligste del. Der er de to sidste etaper af byudviklingsområdet, der sættes streger til.

“På Søndre Havn i Køge er der nu elleve indflyttede boligkarréer, og yderligere seks er på vej, heraf fem på områdets yderste spids mod vandet, kaldet SH4. Nu er tiden kommet til at planlægge resten af bydelen mere konkret, nærmere bestemt den nordlige del af Søndre Havn, som vender ud mod havneindløbet”, skriver Køge Kyst P/S.

Arealudviklingsselskabet har udarbejdet et prospekt, der indeholder bygge- og omdannelsesmuligheder på cirka 65.000 etagemeter fordelt på ti byggefelter i områderne kaldet SH5 og SH6.

Omkring to tredjedele af byggeretterne ønskes anvendt til boligformål, hvilket svarer til cirka 550 nye boliger. Omkring 17.000 kvadratmeter ønskes anvendt til kontorerhverv, offentlige formål, fællesfaciliteter og butikker.

Generelt er det planen, at der skal bygges i tre-syv etager. Dog bliver der enkelte steder mulighed for at bygge i op til ni etager, fremgår det prospektet.

LÆS OGSÅ: NYE BOLIGTYPER SKAL TRÆKKE INDBYGGERE TIL KØGE KYST

Der lægges op til en bebyggelsesprocent på mellem 130 og 150, hvilket kan rummes indenfor den gældende kommuneplan. Projektet kræver dog, at der udarbejdes en ny lokalplan, og den proces har politikerne i klima- og planudvalget besluttet at sætte i gang.

“Lokalplanområdet omfatter de ældste dele af Søndre Havn, hvor der i modsætning til de tidligere etaper findes flere markante bygninger fra havnens industrielle fortid”, fremgår det af en startredegørelse.

“I store træk videreføres den hidtidige planlægning på Søndre Havn, men af hensyn til den arkitektoniske indpasning introduceres pakhusinspirerede bygninger med gavle og saddeltage langs havnefronten. Der er også en mindre boligandel end i de hidtidige områder, hvilket dels skyldes ønsker om etablering af et blandet byområde, og dels at kontorerhverv kan fungere som en støjmæssig buffer mod erhvervshavnen”, fremgår det videre.

Lokalplanen, der skal bane vejen for udviklingen af de sidste to etaper, ventes endeligt vedtaget i juni 2024.

Som en del af det indledende arbejde med lokalplanen afholdes et såkaldt “for-borgermøde” den 23. maj fra klokken 18.30–20.00 i kantinen på Køge Rådhus.