Labofa-bygning i Skælskør omdannes til boliger

Ejendommen på Næstvedvej i Skælskør har tidligere fungeret som administrationsbygning for møbelproducenten Labofa. Fremtiden byder på 15-20 lejligheder.

En ny lokalplan for en bebyggelse, der tidligere har været brugt til administrationsbygning for møbelproducenten Labofa, kan bane vejen for nye boliger i Skælskør.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at de eksisterende bygninger kan omdannes og indrettes med 15-20 lejligheder.

“Til trods for den nedslidte tilstand har bygningerne på nogle arkitektoniske kvaliteter og karaktertræk, som vidner om tiden som fabriksbygninger. Disse træk fastholdes i lokalplanen”, fremgår det af referatet fra de seneste byrådsmøde i Slagelse Kommune.

Ifølge referatet har bebyggelsen længe stået tom, og den opleves i dag som skæmmende for Skælskør. Administrationen i Slagelse Kommune har sågar modtaget flere henvendelser fra borgere omkring områdets fremtoning og den utryghed, som de nedslidte bygninger skaber.

Labofas gamle administrationsbygning på Næstvedvej i Skælskør skal omdannes til boliger. Illustration af bebyggelsens facade med vest (øverst) og mod nord (nederst). Illustration fra lokalplanen.
Labofas gamle administrationsbygning på Næstvedvej i Skælskør skal omdannes til boliger. Illustration af bebyggelsens facade med vest (øverst) og mod nord (nederst). Illustration fra lokalplanen. (Klik for større version).

Administrationen vurderer desuden, at omdannelsen til boliger kan blive startskuddet  for en større omdannelse af området fra Næstvedvej 15 over Jeepgrunden til Labofa.

“Det er samtidig positivt, at bygherre ønsker at transformere eksisterende bygninger frem for at rive ned. Dette giver mulighed for at fastholde fortællingen om Lafoba møbelfabrik, der har lokalhistorisk betydning for byens udvikling. Derfor lægges der i lokalplanen vægt på at fastholde udseende på de eksisterende bygninger, så sporene fra bygningernes tidligere funktion ikke udviskes”, lyder det i referatet.

Ifølge de offentlige registre ejes ejendommen af Jesper Alstrup Carstensen, som juli 2021 overtog den for 630.000 kroner.