Boxit vil bygge lagerhotel i fem etager i Vejle

Boxit vil bygge et fem etager højt lagerhotel med depotrum på hjørnet af Toldbodvej og Ibæk Strandvej midt i Vejle.

I dag ligger Saniståls store halbygninger og administrationsbygninger på den 20.000 kvadratmeter store grund på hjørnet af Toldbodvej og Ibæk Strandvej i Vejle.

En ny lokalplan skal dog bane vejen for, at der kan bygges i op til fem etager på grunden med adressen Toldbodvej 15.

“Den eksisterende bebyggelse ønskes nedrevet, og lokalplanen giver mulighed for, at der i stedet kan opføres erhvervsbyggeri i varierende højder. Den nye bebyggelse kan anvendes til lager, kontor, udvalgsvarebutik, engroshandel samt til andre erhverv og virksomheder”, fremgår det af dagsordenen til dagens møde i Teknisk Udvalg.

I den kommende lokalplan for grunden stilles der krav om, at det kommende byggeri skal opføres i varierende højder.

Læs også: Lokal udvikler vil bygge nye boliger i Vejle

For at markere hjørnet ved Toldbodvej og Ibæk Strandvej gives mulighed for fem etager, som trappes ned til tre etager i nordlig retning mod Vejle Å, ligesom bebyggelsen trappes ned i østlig retning svarende til to etager, så bebyggelsen tilpasses de eksisterende nabobebyggelser, frem går det af dagsordenen.

Boxit vil bygge lagerhotel på hjørnet af Toldbodvej og Ibæk Strandvej i Vejle. Visualisering fra lokalplanen.
Boxit vil bygge lagerhotel på hjørnet af Toldbodvej og Ibæk Strandvej i Vejle. Visualisering fra lokalplanen.

Af visualiseringer fra lokalplanforslaget fremgår det, at Boxit ønsker et nyt lagerhotel i området.

Lokalplanområdet omfatter to matrikler, hvor den ene ejes af Vejle Erhvervshavn, mens den anden ejes af Escot Fast Ejendom.

Teknisk Udvalg skal i dag tage stilling til, om man vil anbefale byrådet at sende lokalplanforslaget i otte ugers offentlig høring.