Landbrugsjord i Vonge skal lægge grund til nyt boligområde

Planen er, at der skal bygges 17 parcelhuse på det 26.000 kvadratmeter store areal øst for Tinnetvej i den nordlige del af Vonge, der ligger mellem Vejle og Bredballe.

Ifølge Vejle Kommune har en bygherre anmodet om en lokalplan for et 26.000 kvadratmeter stor område øst for Tinnetvej i den nordlige del af Vonge.

Området anvendes i dag som landbrugsjord, men efter planen skal der udvikles et nyt boligområde med 17 parcelhusgrunde mellem 800-1.200 kvadratmeter eller 12 parcelhusgrunde og 8-10 rækkehuse, dobbelthuse eller lignende.

Det fremgår af et referat fra et byrådsmøde den 8. november, hvor politikerne besluttede at sende lokalplanforslaget for området, der er privatejet, i fire ugers offentlig høring.

Bebyggelsesprocenten for hver enkelt grund fastsættes til 30 procent for parcelhuse og 40 procent for rækkehuse. Der må bygges boliger i op til to etager, hvor den øverste er udnyttet tagetage under saddeltag med en maksimal højde på 8,5 meter.

Illustrationsplan for et nyt boligområde øst for Tinnetvej i Vonge, hvis der både bygges parcelhuse og rækkehuse. Fra lokalplanforslaget.
Illustrationsplan for et nyt boligområde øst for Tinnetvej i Vonge, hvis der både bygges parcelhuse og rækkehuse. Fra lokalplanforslaget.

“Ydervægge på boligbebyggelse skal opføres med teglsten, som blank mur, pudset eller vandskuret. Andre materialer kan benyttes på mindre bygningsdele, når brugen af materialet underordner sig bebyggelsens primære materialebrug”, fremgår det af lokalplanforslaget.

I tilknytning til det nye boligområde etableres et regnvandsbassin. Det placeres i den nordlige del af boligområdet, som får vejadgang fra Tinnetvej.

Vonge har efterspørgsel på flere boliger og området er en naturlig udvidelse af byen, lyder det i referatet fra byrådsmødet.

Af lokalplanforslaget fremgår det desuden, at området “ligger i tæt tilknytning til skolen og hallen. Lokalsamfundet har et stærkt foreningsliv og vilje til at ville hinanden og lokalområdet”.

Aktuelt bor der ifølge Danmarks Statistik godt 560 borgere i Vonge, hvor indbyggertallet har været nedadgående gennem de seneste ti år. I 2013 boede der således knap 610 indbyggere i landsbyen.