Marina City i Kolding.
Marina City i Kolding.

Kolding Kommune arbejder på at etablere en ny bæredygtig bydel med en lystbådehavn med plads til 1.000 både, fritidsfaciliteter i forbindelse med vandet, maritime erhverv, havnepromenade, en ny strandpark og cirka 350 boliger.

Marina City er navnet på projektet, og i Kolding vil man i forbindelse med udviklingen undgå klapning af uddybningsmaterialerne fra fjordbunden. Derfor testes en alternativ uddybningsmetode.

De første testresultater er ved at tegne sig, og det ser lovende ud, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Det er entreprenørfirmaet Munck Havne & Anlæg, som siden sommeren 2023 sammen med Kolding Kommune har gennemført testen.

De endelige resultater foreligger ikke endnu, men den foreløbige konklusion er, at metoden med vakuum virker i et vist omfang. Ifølge Kolding Kommune er metoden dog endnu ikke fuldt udviklet til brug i den specifikke bløde bund i Kolding fjord.

Testen har til gengæld også vist, at der er et interessant potentiale i at udføre dræningen uden vakuum.

Og denne dræningsmetode kan forhåbentligt kombineres med såkaldt “sand-capping”, hvor der udlægges et lag sand på fjordbunden. Sandets vægt vil accelerere sætningshastigheden, og samtidigt forbedre biodiversiteten på fjordbunden. Det vil sige en form for naturgenopretning, med mulighed for flere planter og dyr på fjordbunden, i stedet for den nuværende meget artsfattige bund, skriver kommunen.

Læs også: Nyt boligområde med tiny houses i Kolding på vej

Dræning og udlægning af sand gør det imidlertid ikke alene. Metoderne skal kombineres med andre metoder, for at opnå det ønskede resultat. De andre metoder, som det forventes skal bringes i spil, er jordforbedring/stabilisering visse steder, for at gøre bunden stærkere under og i den dæmning, som skal omkranse det cirka 8 hektar store, nye landområde.

Dette sker ved at bundmaterialet blandes op med andre materialer, som gør bunden mere stiv. Og endeligt forventes det, at en større mængde opgravet materiale skal indbygges i det nye landareal.

Den kommende tid bliver der arbejdet på hvorledes disse forskellige metoder kan kombineres, med det overordnede formål så vidt muligt helt at undgå den meget omdiskuterede klapning af uddybningsmaterialer.

– Det er løbende blevet afsøgt, om der skulle være realistiske alternativer til klapningen af de store mængder opgravede fjordbundsmaterialer. Det ser nu ud til, at der er en mere bæredygtig vej frem, som i høj grad tilgodeser havmiljøet og biodiversiteten, udtaler borgmester Knud Erik Langhoff (K).

Planerne for Marina City forventes politisk behandlet og fremlagt i høring i løbet af i år og næste år, og ambitionen er, at anlægsarbejderne ud i fjorden kan komme i gang i løbet af 2025.

– Men allerede til efteråret regner vi med at anlægge den nye adgangsvej ind på marinaen, så der bliver mere fredelige og sikre trafikforhold på havnen, lige som vi regner med at gå i gang med første del af den flotte havnepromenade, til glæde for alle stedets brugere og gæster, udtaler Jakob Ville (V), formand for udvalget Plan & Teknik.