Milton Huse bag knap 70 nye huse i Hørning

Milton Huse står bag et nyt boligområde ved Blegindvej og Herredsvej i den sydlige del af Hørning. Her skal der bygges 48 parcelhuse og 20 rækkehuse.

Byrådet i Skanderborg vedtog den 1. marts endeligt lokalplanen for et nyt boligområde på et 70.000 kvadratmeter stort areal mellem Blegindvej og Herredsvej i den sydlige del af Hørning.

– Det er egentligt en sag, der har været lang tid undervejs, og den har også slået nogle kolbøtter undervejs, for da vi fik den i Klima-, Miljø- og Planudvalget første gang, var den tegnet med langt flere boliger og med et støjværn nærmest helt ud til vejen, sagde formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget, Claus Leick (SF), på byrådsmødet.

– Det, synes vi, så for voldsomt ud. Der var for mange boliger, der lå for tæt ud til Blegindvej, sagde han videre, og forklarede, at projektet er blevet revideret, så der blandt andet etableres en støjvold ud mod vejen, hvilket har medført, at der er plads til færre boliger i området.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges cirka 48 parcelhuse og 20 dobbelthuse eller rækkehuse i området.

Inden for lokalplanområdet skal der være en kommunal cykelsti, som forbinder bydelen vest for Blegindvej med den kommende skole og daginstitution, der bygges øst for Blegindvej og syd for boligområdet ved Nørregårds allé i den sydlige del af Hørning. I tilknytning til cykelstien etableres der også stitunnel og sti langs Blegindvej.

Lokalplanområdet er inddelt i flere delområder, hvor der gives mulighed for forskellige grundstørrelser.

I et delområde må grunde til rækkehuse udstykkes med grundstørrelser på mellem 250 kvadratmeter og 500 kvadratmeter, mens grunde til parcelhuse må udstykkes på grundstørrelser på mellem 450 kvadratmeter og 700 kvadratmeter.

I to andre delområder må grundene udstykkes med grundstørrelser mellem 700 kvadratmeter og 900 kvadratmeter.

Deruodver kan enkelte grunde kan udstykkes op til maksimalt 1.100 kvadratmeter som følge af deres beliggenhed i udstykningen.

I hele området må der kun bygges i én etage og maksimalt 6,5 meters højde. Bygningsfacader må kun udformes i teglsten som blank mur eller som skærmtegl eller i træ som bræddebeklædning.

“Der kan i mindre omfang anvendes beklædning af facader med metal, fibercement og glas. Det vil sige mindre end en tredjedel af den enkelte facade. Bygningsfacaderne skal fremstå i afdæmpede farvenuancer, jordfarveskalaen eller gråtoner”, fremgår det af lokalplanen.

Det er typehusfirmaet Milton Huse, der står bag det nye boligområde i Hørning.