Skanderborg på vej med udbud af plejecentre for næsten en halv milliard

Byrådet i Skanderborg genstarter arbejdet med et nyt plejecenter i Galten og sætter gang i arbejdet med et nyt plejecenter i Låsby.

Byrådet i Skanderborg Kommune vedtog den 27. september 2023 en plan, der rummer to nye plejecentre i henholdsvis Låsby og Galten.

Den 28. februar skulle politikerne i byrådet så godkende procesplaner for de kommende plejecentre i to særskilte sager på dagsordenen.

– Det er jo sådan set noget, vi har vedtaget for lang tid siden. Så har vi været nødt til at lave en justering, efter at vi faktisk vi kommet rigtigt langt, sagde formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Jens Szabo (V), på byrådsmødet om det kommende plejecenter i Galten, som allerede har været i udbud.

– Men vi kunne ikke rigtigt få enderne til at nå sammen, sagde han videre og påpegede, at processen nu skal tilbage på skinnerne igen.

Læs også: Ny børnehave i Stilling på vej i udbud

Der lægges op til en procesplan, hvor udarbejdelse af idéoplæg og programoplæg helt undtagelsesvis udgår. I stedet revideres det eksisterende byggeprogram. Byggeprogrammet vil under programmeringsfasen blive justeret til i henhold til den kommende nye ældrelovgivning.

Byrådet har allerede afsat godt 300 millioner kroner til det kommende plejecenter i Galten. Der er afsat godt 217 millioner kroner til 60 boliger og knap 84 millioner kroner til service- og fællesareal.

Boligerne får et samlet omfang på 4.625 kvadratmeter, mens service- og fællesarealerne vil strække sig over 2.792 kvadratmeter.

Borgergruppe vil have friplejehjem i Låsby

Det kommende plejecenter i Låsby omfatter ligeledes 60 boliger fordelt på 4.625 kvadratmeter. Dertil kommer 836 kvadratmeter service- og fællesarealer. Det nye plejecenter skal erstatte plejecenteret Søndervang.

– Her har vi jo ikke kørt nogen proces før. Her starter vi jo i ordets bogstaveligste forstand sådan set mere eller mindre på en bar mark, sagde Jens Szabo på byrådsmødet.

Læs også: Ny børnehave i Virring på vej i udbud

Det kommende plejecenter i Låsby forventes at koste over 190 millioner kroner. Boligerne løber op i knap 142 millioner kroner, mens service- og fællesarealer vil koste knap 50 millioner kroner.

I Låsby har en borgergruppe arbejdet på at etablere et friplejehjem.

– Vi har haft noget dialog med dem og vil rigtigt gerne fortsætte dialogen, fastslog Jens Szabo på byrådsmødet.

Tidsplan for det kommende plejecenter i Galten

 • Februar 2024: Vedtagelse af procesplan, placering og organisatorisk forankring
 • 1. kvartal 2025: Politisk behandling af plangrundlag og byggeprogram
 • 2.-4. kvartal 2025: Entrepriseudbud med forhandling
 • 4. kvartal 2025: Politisk behandling af konkurrenceprojekt
 • Ultimo 2028: Aflevering af byggeri.

Tidsplan for det kommende plejecenter i Låsby

 • Februar 2024: Vedtagelse af procesplan, placering og organisatorisk forankring
 • 1. kvartal 2025: Politisk behandling af programoplæg
 • 2. kvartal 2025: Bygherrerådgiverudbud
 • 4. kvartal 2025: Politisk behandling af plangrundlag og byggeprogram
 • 1.-3. kvartal 2026: Entrepriseudbud med forhandling
 • 3. kvartal 2026: Politisk behandling af konkurrenceprojekt
 • 3. kvartal 2028: Aflevering af byggeri.

Kilde: Skanderborg Kommune.