Der skal bygges en ny børnehave ved Stjærskolen i Stjær nord for Skanderborg. Foto fra idéoplægget / Skanderborg Kommune.
Der skal bygges en ny børnehave ved Stjærskolen i Stjær nord for Skanderborg. Foto fra idéoplægget / Skanderborg Kommune.

Landsbyen Stjær har vokseværk. Gennem de seneste fire år er der kommet over 100 indbyggere til, så der nu bor 1.060 indbyggere i byen nord for Skanderborg. Derfor skal der bygges en ny børnehave ved Stjærskolen.

De aktuelle prognosetal fra befolkningsprognosen 2022 viser et behov for 85 børnehavepladser i en ny daginstitution i Stjær.

– Landsbyordningens vision for det kommende dagtilbud bygger på sammenhængskraft, bæredygtighed og plads. Og det er den vision, der kommer til at danne grundlag for det pædagogiske byggeprogram. Institutionen bygges til 85 børnehavebørn, men bygges naturligvis fleksibelt, så den kan rumme børn fra nul til seks år, sagde formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Trine Frengler (S), da byrådet den 23. maj 2022 skulle tage stilling til et idéoplæg til den kommende børnehave.

Børnehaven indgår som en del af projektet Kulturkraftværket, hvor funktioner samles ved den eksisterende skole, så der skabes et fælles mødested for byen.

Den 562 kvadratmeter store daginstitution skal dog kunne opføres selvstændigt, uden at den lægger hindringer i vejen for realiseringen af de resterende dele af Kulturkraftværket.

LÆS OGSÅ: Politikere i Skanderborg siger nej til luksuriøs feriepark

Kommunen har afsat 22,1 millioner kroner til projektet, som dog er beregnet til at koste 19,275 millioner kroner.

Daginstitutionen placeres i området syd for Stjærskolens indskolingsbygning. Placeringen muliggør, at daginstitutionen kan bygges fysisk sammen med Stjærskolen. Det kan skabe en fleksibel overgang mellem institution og skole, hvor det samtidig er muligt, at daginstitutionens køkkenfaciliteter organiseres, så de på sigt kan udvides til også at betjene Stjærskolen.

Totalrådgivning på projektet forventes at blive sendt i udbud i november 2022, mens byggeopgaven forventes at komme i udbud i september 2023. Byggeriet sættes efter planen i gang i november 2023, så den nye børnehave kan stå klar i november 2024.

De primære brugere af den nye daginstitution vil være børn og personale. Desuden vil institutionen som en del af Kulturkraftværket kunne bruges af lokalsamfundet uden for institutionens åbningstid.