Ny daginstitution i Stjær skal være bæredygtig og fleksibel

Ny daginstitution i Stjær udgør første etape af Kulturkraftværket. Skanderborg Kommune udbyder projektet til 20 millioner kroner som hovedentreprise.

Den nye daginstitution bliver en del af projektet Kulturkraftværket, som sigter mod at skabe et fælles mødested i Stjær ved at samle byens funktioner omkring skolen og hallen. Skitse: Ginneruparkitekter.
Den nye daginstitution bliver en del af projektet Kulturkraftværket, som sigter mod at skabe et fælles mødested i Stjær ved at samle byens funktioner omkring skolen og hallen. Skitse: Ginneruparkitekter.

Byrådet i Skanderborg Kommune afsatte i oktober 2022 19,5 millioner kroner til byggeriet af en ny daginstitution i Stjær. På grund af prisfremskrivningen fra Kommunernes Landsforening har politikerne nu sat 20,4 millioner kroner af til byggeriet.

Desuden er projektforslaget for den nye daginstitution godkendt, fremgår det af en pressemeddelelse fra kommunen. Forslaget er udarbejdet af Ginneruparkitekter.

Daginstitutionen får plads til 85 børn fordelt på fire grupper og 17-20 medarbejdere. Institutionsbygningen skal indrettes fleksibelt, så kapaciteten kan tilpasses de aktuelle behov for både børnehave- og vuggestuepladser, oplyser kommunen.

Den nye daginstitution bliver en del af projektet Kulturkraftværket, hvor visionen er at skabe et fælles mødested i Stjær ved at samle byens funktioner omkring skolen og hallen. Dermed kommer institutionen til at udgøre første etape af Kulturkraftværket, og den vil blive placeret på samme matrikel som skolen og hallen.

Skitse af østfacaden på den nye daginstitution i Stjær. Skanderborg Kommune udbyder den i hovedentreprise. Illustration: Ginneruparkitekter.
Skitse af østfacaden på den nye daginstitution i Stjær. Skanderborg Kommune udbyder den i hovedentreprise. Illustration: Ginneruparkitekter.

Lokalerne bliver tilgængelige for foreninger og andre aktører uden for institutionens åbningstid.

– I Skanderborg Kommune går vi op i, at vores bygninger og lokaler kan bruges til flere forskellige formål. Det kalder vi ”kloge kvadratmeter”. Jeg tror, institutionen bliver et samlingspunkt både for leg og pædagogik i dagtimerne og for kultur og fællesskab om aftenen, siger formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Trine Frengler (S).

Ekstra lav CO2-udledning

Byggeriet opføres som to gavlhuse, der bliver tilpasset den eksisterende bygningsmasse.

Der fokuseres på bæredygtighed, og byggeriet skal overholde skærpede krav i forhold til udledningen af CO2.

Principsnit af den nye daginstitution i Stjær. Illustration: Ginneruparkitekter.
Principsnit af den nye daginstitution i Stjær.
Illustration: Ginneruparkitekter.

Byggeriet må maksimalt have et klimaaftryk på 10,5 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter årligt. Det er betydeligt lavere end Bygningsreglements krav for bygninger over 1.000 kvadratmeter, som lyder på 12 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter årligt.

Byggeriet udbydes i fjerde kvartal 2023 som hovedentreprise, og Skanderborg Kommune indhenter fire-fem forskellige tilbud på opgaven.

Første spadestik ventes i begyndelsen af 2024, og den nye daginstitution i Stjær skal efter planen stå klar til brug i første kvartal 2025.

Baggrunden for byggeriet af den nye daginstitution er, at den eksisterende børnehave i Stjær, Stjær-Storring Børnehus, er bygningsmæssigt udtjent. Børnehaven lever ikke op til de behov og krav, der er i dag. Logistikken i huset fungerer ikke optimalt, og uderummet er i sit omfang meget begrænset.