Aabenraa Kommunes borgmester, Jan Riber Jakobsen (K), glæder sig i en pressemeddelelse over, at en ny motorvejsbro i Padborg nu kan realiseres.

Aabenraa Kommune har allerede afsat 25 millioner til projektet, som nu får statslig medfinansiering.

– Der er et stort behov for en ny bro, så motorvejen ikke længere er en barriere for virksomheder og medarbejdere i Padborg, som gerne vil benytte arealerne vest for motorvejen. En ny bro bliver en stor gevinst for både nuværende og kommende virksomheder, siger borgmester i Aabenraa Kommune, Jan Riber Jakobsen.

Tilbage i august frigav byrådet i Aabenraa Kommune 3 millioner kroner af de afsatte 25 millioner kroner til forberedende arbejde og projektering i området.

Også erhvervslivet i Aabenraa Kommune har haft et stort ønske om en ny motorvejsbro, der skal gøre betingelserne for at drive virksomhed endnu mere optimale.

– Der er ingen tvivl om, at tilsagnet om en ny motorvejsbro vækker glæde hos de virksomheder, der har hjemme i Padborg Transportcenter. Samtidig bliver det også en gevinst for de virksomheder, der overvejer at flytte til området. Det skaber optimale infrastrukturforhold for erhvervslivet, og det er med til at gøre porten til Europa endnu mere tilgængelig for både national og international transport, udtaler Helle Malene Kjølsen Olsen, der er chef for Erhverv & Bæredygtighed i Aabenraa Kommune.

– Padborg Transportcenter er et erhvervsområde i vækst, og vi oplever stor interesse fra virksomheder, der ønsker at etablere sig i Padborg, fordi vi ligger tæt ved Tyskland, og vi har en god infrastruktur. Med broen bliver mulighederne endnu bedre.

Aktuelt er der i Padborg Transportcenter 2.000 arbejdspladser, og hver eneste dag passerer 7.000 lastbiler over grænsen.