Nye boliger syd for Skovlunden i Thyregod på tegnebrættet

Et nyt boligområde skal erstatte et landbrugsareal syd for Skovlunden i Thyregod. Det rummer 91 boliger i form af både dobbelthuse og parcelhuse.

Teknisk Udvalg i Vejle skal på et møde den 22. november tage stilling til, om der skal sættes gang i arbejdet med en ny lokalplan for et areal på godt 10 hektarer syd for Skovlunden i Thyregod.

Planen skal bane vejen for, at der kan bygges 91 boliger i form af 44 dobbelthuse og 47 parcelhuse, hvoraf seks bliver mindre åben-lav boliger på kompaktparceller.

“Hensigten er at skabe et blandet boligområde, der kan tilgodese en stor diversitet i alder, familiemønster og pladsbehov. Der sikres en omtrent ligelig fordeling af åben lav og tæt lav boliger i området, og der fastlægges et maximalt antal tæt lav boliger for hvert delområde”, fremgår det af dagsordenen til udvalgsmødet.

De 44 dobbelthuse skal bygges på grunde, der vil være mellem 400 og 475 kvadratmeter store, mens de 41 villagrunde bliver mellem 875 og 1.193 kvadratmeter store. De seks kompaktgrunde bliver mellem 566 og 642 kvadratmeter store.

Der er lavet et såkaldt “Udkast til fremtidig udnyttelse af lokalplanområdet”. Heraf fremgår det, at det kommende boligområde planlægges udbygget i tre etaper.

Med lokalplanen skal området, der er privatejet, overføres fra landzone til byzone.

Navnet på bygherren fremgår ikke, men i forbindelse med anmodningen om, at der sættes gang i arbejdet med en ny lokalplan for området er der vedlagt inspirationsfotos med dobbelthuse, der er udført af henholdsvis Bjerg Arkitekter og Nordpil Arkitekter.