Nyt seniorbofællesskab i Glostrup på tegnebrættet

I erhvervsområdet mellem Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej syd for genbrugsstationen i Glostrup er et nyt seniorbofællesskab med 140 boliger på tegnebrættet.

Et nyt seniorbofællesskab kan være på vej i erhvervsområdet mellem Paul Bergsøes Vej og Hvissingevej i Glostrup. Området er godt nok udlagt til erhverv i op til fire etager, men det skal en ændring af kommuneplanen og dernæst en ny lokalplan gøre op med. Det kræver dog, at der afholdes en forudgående høring.

Det nikkede politikerne i kommunalbestyrelsen på det seneste møde ja til.

En spritny befolkningsprognose fra Glostrup Kommune viser, at befolkningstallet i vestegnskommunen i de kommende 10 år forventes at stige med i alt 4.000 indbyggere. Antallet af indbyggere i kommunen på 67 år eller derover forventes i samme periode at stige med knap 700 indbyggere.

– Vi har brug for ældrevenlige boliger, så vi kan få folk ud af deres store huse, og få lidt mere flow i vores boligmarked. Det kan måske også være med til at sænke prisen, så almindelige mennesker kommer ud på den anden side, sagde kommunalbestyrelsesmedlem Piet Papageorge (V), og oplyste, at politikerne havde været ude og se et andet seniorbofællesskab fra netop denne udvikler.

– Og det var virkeligt “state of the art”, sagde Piet Papageorge om den oplevelse.

Området er en del af Hvissinge Erhvervsområde og omfatter seks ejendomme, der har været brugt til forskellige former for erhverv og oplag. To af ejendommene anvendes til boliger.

Grunden er ejet af Kornerup Ejendomme, der er en del af Einar Kornerup-koncernen, og ifølge Glostrup Kommune er det da også grundejeren, der står bag projektet.

Seniorbofællesskabet vil efter planen omfatte to klyngebebyggelser med i alt 140 boliger fordelt på tre etager med en overdækket atriumgård.

Eftersom der i forvejen er boliger i området, er der begrænsninger for, hvilke typer erhverv der kan være i området. Det er ikke velegnet til virksomheder med støjende erhvervsaktiviteter, som det ellers i sin tid var tiltænkt, og derfor er det oplagt med boliger i stedet, lyder ræsonnementet fra kommunen.