Nyt seniorbofællesskab i Korsør er godkendt

For godt 50 millioner kroner vil BoligKorsør bygge et nyt seniorbofællesskab med 24 almene seniorboliger i Korsør Bypark. Økonomien i projektet er godkendt.

Byrådet i Slagelse har godkendt den økonomiske del af et nyt, alment seniorbofællesskab med 24 seniorboliger i Korsør Bypark. Det er BoligKorsør, der står bag projektet til 51 millioner kroner. Projektet er dog blevet til på initiativ fra en gruppe borgere.

Seniorbofællesskabet opføres som en rækkehusbebyggelse i maksimalt 1,5 etager, og der bliver vejadgang til det nye boligområde fra Gl. Banegårdsplads, fremgår det af et referat fra byrådsmødet.

De 24 boliger vil være af varierende størrelser og rumme to-tre værelser. Der etableres seks boliger på 75 kvadratmeter, 10 boliger på 86 kvadratmeter, en enkelt bolig på 89 kvadratmeter og syv boliger på 103 kvadratmeter.

Desuden skal der bygges et fællesshus på 150 kvadratmeter, så bebyggelsen i alt kommer til at omfatte 2.134 kvadratmeter.

BoligKorsør står bag yt, alment seniorbofællesskab med 24 seniorboliger i Korsør Bypark. Visualisering: Pluskontoret Arkitekter.

Huslejen forventes eksklusive forbrug, at blive 1.060 kroner per kvadratmeter årligt, hvilket svarer til, at en bolig på 75 kvadratmeter vil koste 6.650 kroner om måneden.

“Bebyggelsen disponeres således, at byparkens grønne strøg kan føres gennem området blandt andet ved en offentlig stiforbindelse. Stiforbindelsen leder byens borgere gennem seniorbofællesskabet og forbi fælleshuset og de fælles udearealer”, fremgår det af referatet fra byrådsmødet.

Sammensætningen af boliger og størrelserne er blevet bestemt ved dialog på workshops med brugergruppen og initiativgruppen.

BoligKorsør har fået udarbejdet et idéoplæg til den kommende bebyggelse i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter. Projektet forventes udbudt i totalentreprise.

BoligKorsør står bag yt, alment seniorbofællesskab med 24 seniorboliger i Korsør Bypark. Visualisering: Pluskontoret Arkitekter.
BoligKorsør står bag yt, alment seniorbofællesskab med 24 seniorboliger i Korsør Bypark. Visualisering: Pluskontoret Arkitekter.

Slagelse Kommune havde en beskeden befolkningstilvækst i 2022, men ifølge kommunens egen befolkningsprognose frem mod 2032 forventes antallet af borgere over 60 år i den vestsjællandske kommune at stige med 17 procent frem mod 2032.

Kommunens forvaltning vurderer derfor, at der vil være et stigende behov for seniorvenlige boliger, herunder særligt i købstæderne.

“Der er ikke sket en større udbygning på Halsskov-siden i mange år, og med omdannelsen af Motalavej lige syd for Korsør Station, hvor der de kommende år reduceres med i alt 164 almene familieboliger, vurderes der at være behov for nye bynære boliger, der kan understøtte et byliv omkring Halsskov og sikre, at folk fra byen kan blive boende i Korsør”, lyder det i referatet fra byrådsmødet.

Om det kommende seniorbofællesskab i Korsør Bypark

Boligerne målrettes borgere på 50 år eller derover. Initiativgruppen bag det kommende seniorbofællesskab i Korsør Bypark har formuleret følgende kriterier:

  • Beboere skal være fyldt 50 år – den yngste i et par skal være fyldt 50 år ved indflytning.
  • Ingen hjemmeboende børn.
  • Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling i beboergruppen.
  • Tildeling af bolig kræver, at de kommende beboere har tilsluttet sig seniorbofællesskabets værdigrundlag.
  • Detaljerede regler for optagelse på venteliste og tildeling af bolig, efter første optag, vil blive udarbejdet af afdelingens bestyrelse i samarbejde med beboerne, som en af de første opgaver efter indflytning.

Kilde: Slagelse Kommune.