PensionDanmark bag 1.000 nye boliger i Hersted Industripark

PensionDanmark, Enemærke & Petersen, og Rendbæk Consulting samt Velliv og Gehl Architects står bag plan om 1.000 nye boliger i Albertslund.

PensionDanmark, Enemærke & Petersen, Rendbæk Consulting, Velliv og Gehl Architects står bag ny bydel med 1.000 boliger i Sydvangen i Hersted Industripark i Albertslund.
PensionDanmark, Enemærke & Petersen, Rendbæk Consulting, Velliv og Gehl Architects står bag ny bydel med 1.000 boliger i Sydvangen i Hersted Industripark i Albertslund.

PensionDanmark, Enemærke & Petersen, og Rendbæk Consulting har i samarbejde med Velliv og Gehl Architects udarbejdet en helhedsplan for matriklerne mellem Gamle Landevej, Smedeland og Naverland i området Sydvangen i Hersted Industripark i Albertslund.

– Der er tænkt rigtigt mange forskellige ting ind i det her. Vi synes, det er et rigtigt godt forslag, og vi ser frem til at følge udviklingen, sagde formand for Miljø- & Byudvalget i Albertslund Kommune, Marianne Burchall (S), da kommunalbestyrelsen på det seneste møde besluttede at sætte gang i arbejdet med en rammelokalplan for området.

Det forventes, at bygningerne i området samt det nye byområde som helhed skal certificeres til DGNB Guld. Desuden skal området udvikles med særlig fokus på sundhed, CO2-aftryk og biodiversitet. Bydelen skal være bilfri, hvilket opnås ved at placere bilerne i parkeringshuse i udkanten af den nye bydel, så de samtidig kan fungere som støjværn mod omkringliggende virksomheder samt mod vejstøj fra Naverland og Smedeland.

“Overordnet set udvikles området med en åben og grøn diagonal park, der strækker sig fra sydvest til nordøst og skaber grønne og blå kvaliteter for alle byggefelter”, lyder det i en startredegørelse, der skal danne grundlag for den kommende rammelokalplan.

Området ligger som en del af Hersted Industripark, der er bygget for over 50 år siden som erhvervsområde. Matriklerne ligger mellem Gamle Landevej, Smedeland og Naverland, og de udgør sammenlagt et areal på 75.600 kvadratmeter. I dag ligger der forskellige former for erhverv, blandt andet Enemærke & Petersens produktionslokaler, en Ingo-tankstation og en værktøjsforhandler samt flere store lagerbygninger.

PensionDanmark, Enemærke & Petersen, Rendbæk Consulting, Velliv og Gehl Architects står bag ny bydel med 1.000 boliger i Sydvangen i Hersted Industripark i Albertslund.
PensionDanmark, Enemærke & Petersen, Rendbæk Consulting, Velliv og Gehl Architects står bag ny bydel med 1.000 boliger i Sydvangen i Hersted Industripark i Albertslund.

I helhedsplanen deles området op i to områder: Det stationsnære område og Det stationsnære kerneområde.

I Det stationsnære områdes, som strækker sig over et areal på 30.000 kvadratmeter, skal der bygges 350 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 85 kvadratmeter. I alt bliver der tale om cirka 30.000 kvadratmeter boliger. Desuden skal der bygges et 9.000 kvadratmeter stort parkeringshus med plads til 375 biler.

I Det stationsnære kerneområde bliver der plads til 650 boliger, som også bliver 85 kvadratmeter store i gennemsnit. Her er der i alt tale om 57.000 kvadratmeter boligbyggeri. Området er 45.600 kvadratmeter stort, og der bliver også plads til parkeringshuse på i alt 10.400 kvadratmeter med plads til 400 biler.

Bebyggelsen opføres i to etager i det sydvestlige hjørne tættest mod Herstedøster Villaby, mens den trapper op til seks etager tættest mod Naverland.

PensionDanmark, Enemærke & Petersen, Rendbæk Consulting, Velliv og Gehl Architects står bag ny bydel med 1.000 boliger i Sydvangen i Hersted Industripark i Albertslund.
PensionDanmark, Enemærke & Petersen, Rendbæk Consulting, Velliv og Gehl Architects står bag ny bydel med 1.000 boliger i Sydvangen i Hersted Industripark i Albertslund.

Derudover vil der være mulighed for op til syv etager i det nordøstlige hjørne “med et særligt arkitektonisk udtryk”, som det fremgår af startredegørelsen.

“Alle karréer i bebyggelsen er udformet, så de er lavest i det sydvestlige hjørne og højest i det nordøstlige hjørne. Det muliggør de bedst mulige dagslysforhold for gårdrum og boliger i forhold til verdenshjørnerne”, fremgår det videre.

Boligerne i området etableres i forskellige størrelser, så de passer til forskellige målgrupper. Der bliver desuden etableret i alt 30 rækkehuse.

Også selskabet Malervangen ApS vil bygge boliger i Hersted Industripark, ligesom Raundahl & Moesby i samarbejde med Koncenton bygger en karré med 184 lejligheder i området.

Kommunalbestyrelsen i Albertslund vedtog i 2020 en overordnet plan for omdannelsen af Hersted Industripark til en mere bæredygtig bydel med 12.000 boliger og erhverv.

Derudover er en lang række store udviklingsprojekter er på tegnebrættet i Albertslund. For nylig blev en masterplan for Albertslund Centrum godkendt, og i september 2022 blev masterplanen for omdannelse af Vridsløselille Statsfængsel ligeledes godkendt.