Plan for Adelgade i Skanderborg offentliggjort. Visualisering: Lytt Arkitekter.
Plan for Adelgade i Skanderborg. Visualisering: Lytt Arkitekter.

Et idéoplæg med principper for udformningen af Adelgade er på vej til at blive behandlet politisk i de kommende måneder. Det skriver Skanderborg Kommune i en pressemeddelelse.

I samarbejde med Trafikplan Rådgivende Ingeniørfirma har Lytt Arkitekter udarbejdet et oplæg med en række visualiseringer, som viser, hvordan Adelgade kan komme til at se ud. Det er i første omgang kun principperne, som skal behandles politisk. I løbet af foråret inviteres alle interesserede til at komme med idéer og input til den konkrete udformning af gaden.

– Det hele kommer ikke på én gang. Først og fremmest er der ikke afsat penge til projektet. Med ideoplægget tager vi hul på en proces, som nok kommer til at strække sig over flere år. Et gæt vil være, at vi måske kommer på plads med strækningen fra Ole Lund Kirkegaards Stræde til Alléen i løbet af tre års tid. Og at vi herefter kommer til at kigge på, hvordan vi skaber sammenhæng til den øvrige del af Adelgade, siger formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget Claus Leick (SF).

Gågadestemning

Plan for Adelgade i Skanderborg offentliggjort. Visualisering: Lytt Arkitekter.
Plan for Adelgade i Skanderborg offentliggjort. Visualisering: Lytt Arkitekter.

Ud over ensretning af biltrafikken på en del af Adelgade og god plads til cyklister lægges der op til, at den sydlige del af Adelgade bliver mere fredelig og inviterer til ophold og gågadestemning i afgrænsede aktivitetszoner.

Belægning og fortov bliver i samme niveau, de steder hvor man skal krydse vejen. Der vil fortsat være lommer til parkering og vareindlevering på minimum samme niveau som i dag. Endelig er det tanken, at strækningen skal begrønnes med løvtræer og planteøer.

– En by af Skanderborgs størrelse skal have noget kvalitet i byrummet, så det bliver et område, hvor man har lyst til at opholde sig. Adelgade er rygraden i midtbyen, og det skal være en oplevelse at komme der. Med de mange nye boliger, der bygges, er det vigtigt, at den centrale handelsgade følger med, og at vi leverer varen i forhold til at sikre en attraktiv bymidte, siger borgmester Frands Fischer (S).

Midtbynetværket med i arbejdet

Plan for Adelgade i Skanderborg offentliggjort. Illustration: Lytt Arkitekter.
Plan for Adelgade i Skanderborg offentliggjort. Illustration: Lytt Arkitekter.

Midtbynetværket består af repræsentanter fra Cityforening, Foreningen Skønnest ved Skanderborg, Kulturhuset, Handicap- og psykiatrirådet samt Grundejerforeningen i midtbyen.

Det har været involveret undervejs i processen, og det foreløbige resultat er positivt, fortæller Jens Juhl, der er formand for Cityforeningen og indehaver af Chokoladefabrikken.

– Forslaget rummer det bedste fra to verdener; en god balance mellem en grøn og fredeliggjort hovedgade, hvor der samtidig er plads til at afvikle trafik og til at parkere i kortere tid. I Cityforeningen har vi ønsket at holde fast i muligheden for lejlighedsvist at lukke helt af for trafikken og omdanne byrummet til en hyggelig gågade, og det ønske synes jeg, idéoplægget lægger fint op til. Selv når der er trafik i den ensrettede gade, vil fortovsarealerne blive så brede, at vi får langt bedre mulighed for at skabe et attraktivt gågademiljø, end vi har i dag, siger Jens Juhl.

Bredden af fortovene på hver side af kørebanen vil blive cirka 8,5 meter. Det svarer omtrent til bredden på gågaden i Holstebro.

Klima-, Miljø- og Planudvalget skal drøfte de principper, som fremlægges med skitseforslaget på mødet den 31. januar.