Plan om 190 nye boliger midt i Skanderborg

Byrådet i Skanderborg Kommune har onsdag aften sagt ja til at igangsætte arbejdet med lokalplan og kommuneplantillæg for Kirkegaards Baghave - det hidtil største byudviklingsprojekt i Skanderborg Midtby.

Damgaard Ejendomme, Skg. A/S og Nordstern står i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter bag projektet Kirkegaards Baghave, som efter planen kommer til at indeholde godt 16.300 kvadratmeter blandet bolig- og erhvervsbyggeri. Her til kommer knap 3.000 kvadratmeter eksisterende byggeri med ud mod Adelgade.

Det kommende kvarter strækker sig over et areal på godt 11.000 kvadratmeter og ligger i området mellem Adelgade, Ole Lund Kirkegaards Stræde, Sygehusvej og Bloms Butikker. Planen er at opføre omkring 190 boliger, mens 780 kvadratmeter reserveres til kontor og butikker.

– Kirkegaards Baghave er et rigtigt spændende projekt, som kan være med til at løfte hele Skanderborg midtby. Jeg er glad for, at vi med knap 200 nye boliger skaber endnu bedre grundlæg for at drive attraktiv handel i bymidten med gode, velbesøgte butikker, siger borgmester i Skanderborg Kommune, Frands Fischer (S) i en pressemeddelelse.

Projektmaterialet lægger op til, at der skal bygges i varierende højder fra fire-seks etager. Projektforslaget forudsætter nedrivning af 3.400 kvadratmeter eksisterende bygninger, men 2.200 kvadratmeter eksisterende bebyggelse mod Adelgade bevares.

Mellem bygningerne bliver der plads til både udemiljøer til de nye boliger og grønne passager gennem området, så det nye boligområde skaber byrum mellem Sundhedscenteret, Adelgade og Bloms Butikker.

Som en del af projektet vil der blive etableret 133 parkeringspladser, hvoraf 44 parkeringspladser bliver placeret i parkeringskælder. Yderligere 68 af de 133 parkeringspladser placeres i parkeringsdæk i stueniveau. Parkering på terræn mellem husene er derfor begrænset.

– Vi har undervejs i den politiske behandling haft fokus på, at projektet også skal give noget tilbage til byen og eksempelvis være et grønt løft til midtbyen. En af måderne at gøre det på er ved at etablere parkeringskælder. Jeg synes, det tegner til at kunne blive en levende og åben bydel med plads til både erhvervslokaler og grønne forbindelser, hvor folk færdes, og hvor omgivelserne inviterer til, at man tager ophold, siger Frands Fischer i meddelelsen.

Lokalplanen vil give byggeret til boligerne, men det vides ikke, hvornår og i hvilken takt boligerne efterfølgende bliver opført, oplyser Skanderborg Kommune.