Privat udvikler bag 223 boliger ved Kongevænget i Vejen

En privat udvikler vil skabe et boligområde med varieret bebyggelse og i alt 223 boliger ved Kongevænget i i den sydvestlige del af Vejen.

En unavngiven privat udvikler står ifølge Vejen Kommune bag en plan om at bygge 223 boliger på et 157.000 kvadratmeter stort areal ved Kongevænget i den sydvestlige del af Vejen.

På et byrådsmøde den 10. januar besluttede politikerne i byrådet at sende et lokalplanforslag for projektet samt et tilhørende kommuneplantillæg i fire ugers offentlig høring.

Ifølge kommunen vil projektudvikleren skabe en variation af forskellige tæt-lav boligtyper i fem overordnede delområder. Projektet omfatter eksempelvis trippel- og dobbelthuse. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges i et-to etager. Der kan bygges i op til to etager bortset fra i skelgrænsen mod øst og vest og i et område længst mod syd.

“Formålet med lokalplanen er at skabe en større sammenhængende planlægning for området og sikre forbindelser til de nærliggende boligområder og omgivelser”, fremgår det af referat fra byrådsmødet.

“I planlægningen er der lagt særlig vægt på at skabe et boligområde med variation og kvalitet. Dette er der arbejdet med ved at sætte forskellige bestemmelser for bebyggelsen indenfor de enkelte delområder i forhold til facadefarver, materialer, tagformer og facadelængder. Der er derudover arbejdet med tre forskellige typer af vejforløb for at skabe variation og identitet indenfor de enkelte boligklynger”, fremgår det videre.

Af lokalplanen fremgår det, at området opdeles i flere delområder, og ved tæt-lav bebyggelse skal der anvendes forskellige facadematerialer eller -farver som skal søges jævnt fordelt i delområderne, så der opstår en variation inden for det enkelte delområde.

Lokalplanen giver både mulighed for åben-lav byggeri som eksempelvis parcelhuse og tæt-lav byggeri som eksempelvis rækkehuse.

Lokalplanen sikrer i øvrigt, at der tages hensyn til bevaringsværdig beplantning i lokalplanområdet. Langs den sydlige grænse er et fredet dige med bevaringsværdige egetræer, og i den østlige grænse er to bevaringsværdige læhegn. Den bevaringsværdige beplantning og diget bevares i lokalplanen med mulighed for, at der kan laves enkelte gennembrud for at sikre stiforbindelser til nærområdet.