Skala tegner to nye børnehaver i Vejen

Skala Architecture har vundet konkurrencen om børnehusene Askov-Malt og Kongehøj i Vejen Kommune. Arkitekterne har ambitioner om at integrere landskabet som legeplads i de nye børnehuse.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Skala Architecture skal tegne de to børnehuse Askov-Malt og Kongehøj i Vejen, og arkitekterne har ifølge en pressemeddelelse ambitioner om, at landskabet i kommunen skal trækkes ind i institutionerne.

‒ Vi ønsker, at det fremtidige udelandskab knyttet til børnehusene skal indeholde samme kvaliteter som det egnskarakteristiske lokalområde. Det skal støtte op om børnenes daglige udfoldelse via naturens mange iboende kvaliteter som lærings-, bevægelses- og fordybelseslandskab, udtaler Julie Ankjær, kreativ chef hos Skala Architecture.

LÆS OGSÅ: NY BØRNEHAVE BYGGES AF GENBRUGSMATERIALER

Begge børnehuse bliver bygget op om det, arkitekterne beskriver som hjerterummet. Det skal udgøre husets kerne, hvorfra forskellige aktivitetsrum kommer til at udspringe.

‒ Fra hjørnerne af hjerterummet tilkobles funktionsvingerne, som vinger på en vindmølle, fortæller Julie Ankjær.

‒ Vingerne og hjerterummet fremstår som nedskalerede bygninger med karakteristiske saddeltage med “plan” top, der bindes sammen af en gennemgående fladtagsbygning. Denne tagformation og materialebearbejdning nedskalerer både bygningsvolumenet i mindre enheder, og trækker taget ned langs facaderne, så huset føles intimt og imødekommende for selv de mindste.

Formen refererer desuden til den lokale vandmølle, og samlet set beskrives visionen som et klart og let aflæseligt koncept, der på bedste vis tilpasses de to forskellige byggegrunde.

De to projekter i Vejen er samlet i én totalrådgiverkontrakt, oplyser Skala Architecture.

Fakta om projekterne

Kongehøjen

Askov-Malt

Cirka 1.302 kvadratmeter

Cirka 779 kvadratmeter

140 børn fordelt på fire børnehavegrupper og fem vuggestuegrupper.

80 børn fordelt på fire børnehavegrupper.

De nye daginstitutioner tages i brug i sommeren 2025.

Totalrådgiver: Skala Architecture

Underrådgiver: OJ Rådgivende Ingeniører

Samlet anlægssum: 40 millioner kroner

Fra bedømmelsesrapporten lyder det blandt andet om vinderprojektet:

“Projektet fremstår samlet set meget overbevisende og gennemarbejdet med en god balance mellem materialevalg, bygbarhed, bæredygtighed og økonomi samt funktionelle og indlevede rammer for daginstitutionen – både ude og inde.”

Der er også lagt vægt på sammenhængen mellem de to institutioner, der alligevel har hver sine kendetegn:

“Forslaget lever med sin arkitektur og disponering på fortrinlig vis op til lokalplanernes intentioner om bebyggelsens skala, arkitektonisk udtryk og sammenhæng med de eksisterende bebyggelser. […] Slægtskabet er tydeligt institutionerne imellem. Alligevel understreges stedsligheden med valg af gule teglsten i Kongehøj, der genfindes i parcelhuskvarteret, og røde teglsten i Askov‐Malt med reference til den lokale skole.”

Kilde: Skala Architecture.