Projekt med 88 nye boliger i Ry er på tegnebrættet

Økonomi- og Erhvervsudvalget i Skanderborg Kommune har besluttet, at der skal laves en lokalplan for et boligprojekt på Brunhøjvej 8-10 i Ry, som omfatter op til 88 nye boliger i forskellige størrelser. For at undgå for stort pres på daginstitutioner og skoler i området må boligerne tidligst tages i brug i 2026, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Projektet har længe været under udvikling, og efter et borgermøde og en tilpasning af byggehøjden er der givet grønt lys til at fortsætte planlægningen af boligområdet.

Bag boligprojektet står selskabet Ry Byudvikling, der ejes af Bo Zangenberg Lynggaard og Flemming Gøtze. Der er lagt op til at bygge op til 88 lejligheder i maksimalt 3,5-4 etager.

“Udviklerens plan er, at byggeriet skal være præget af arkitektonisk værdi og bæredygtighed. Der skal være grønne oaser i boligområdet og gode parkeringsmuligheder. Boligerne skal være i varierende størrelse og henvende sig til forskellige målgrupper”, skriver kommunen i pressemeddelelse.

Projekt med 88 nye boliger i Ry er på tegnebrættet. Bag projektet står komplementarselskabet Ry Byudvikling.
Projekt med 88 nye boliger i Ry er på tegnebrættet. Bag projektet står komplementarselskabet Ry Byudvikling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget understreger, at der i den videre planlægning skal være fokus på arkitektonisk kvalitet – både i selve byggeriet og i det byrum, der skabes mellem bygningerne.

Inden længe sættes der gang i udarbejdelsen af en ny lokalplan for projektet. Lokalplanen skal i offentlig høring, og der vil blive afholdt et borgermøde.

– Vi tager nu hul på en grundig proces, hvor vi ser på alle de konkrete forhold ved byggeriet herunder det visuelle udtryk, de grønne byrum, og hvordan vi mindsker skygge- og indbliksgener. Arbejdet med lokalplanen kommer til at ske i samarbejde med Ry Byudvikling og indtænke de input, der kommer fra borgerne, siger Esben Obeling, leder af Plan og Byudvikling i Skanderborg Kommune, i meddelelsen.

Af hensyn til at mindske de kommende boligers påvirkning på skole og daginstitutionskapaciteten i Ry har Ry Byudvikling tilkendegivet, at man er villig til at opdele projektet i to etaper, og at første etape tidligst tages i brug i 2026. Det skal ses i lyset af, at Ry er blandt de byer i Danmark, der har den højeste procentvise befolkningstilvækst.

– Ry er et meget populært sted at bo, og det giver pres på vores daginstitutioner og på Mølleskolen. Vi har fokus på at skabe en balanceret vækst i kommunen, og derfor har vi bevidst peget på en ibrugtagning i 2026 og opdelt projektet i flere etaper. Til den tid er den nye daginstitution og skole i Ry færdigbygget, og så kan vi tage godt imod de mange familier, der forventes at flytte ind i det nye boligområde på Brunhøjvej, siger Frands Fischer.

Projekt med 88 nye boliger i Ry er på tegnebrættet. Bag projektet står komplementarselskabet Ry Byudvikling.
Projekt med 88 nye boliger i Ry er på tegnebrættet. Bag projektet står komplementarselskabet Ry Byudvikling.

Et oprindeligt projekt omfattede 103 boliger på op mod 5,5 etage, men det har Økonomi- og Erhvervsudvalget sagt nej til.

Det tilpassede projekt med 88 boliger har været i indledende offentlig høring, og den 27. oktober 2022 blev der afholdt et borgermøde om planerne. Der er kommet 14 høringssvar, og ifølge kommunen udtrykker flere af dem tilfredshed med, at Brunhøjvej 8-10 i udvikles.

“Mange af høringssvarene indeholder en bekymring for bygningshøjden. Administrationen i Skanderborg Kommune anbefaler en maksimal bygningshøjde på 3,5-4 etager og vurderer, at det er muligt at opføre et byggeri i denne højde i området, uden at det giver væsentlig negativ påvirkning af omgivelserne”, skriver Skanderborg Kommune.

Når lokalplanen er vedtaget, kan selve byggearbejdet til det nye boligområde sættes i gang. Lokalplanen ventes færdig i midten af 2025.