Projekt med 36 rækkehuse ved Høgsholtvej i Vejle

Privat bygherre vil bygge 36 rækkehuse i et område nord for Høgsholtvej og vest for boligområdet ved Atlasvej og Heliosvej i Hover ved Vejle.

Boligprojekt med 36 rækkehuse ved Høgsholtvej i Hover ved Vejle. Visualisering: Rum.
Boligprojekt med 36 rækkehuse ved Høgsholtvej i Hover ved Vejle. Visualisering: Rum.

I Vejle har teknisk udvalg nikket ja til, at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan for et område nord for Høgsholtvej og vest for boligområdet ved Atlasvej og Heliosvej i Hover ved Vejle.

Her vil en unanvgiven, privat bygherre bygge 36 rækkehuse, fremgår det af referatet fra det seneste udvalgsmøde.

“Terrænet skråner stejlt opad fra Høgsholtvej og mod nord med op til 23 meter. Bebyggelsen ønskes opført som tæt-lav boligbebyggelse i to forskudte etager med fladt tag. Således optager boligerne så meget af det naturlige terræn som muligt”, lyder det i referatet.

Boligprojekt med 36 rækkehuse ved Høgsholtvej i Hover ved Vejle. Visualisering: Rum.
Boligprojekt med 36 rækkehuse ved Høgsholtvej i Hover ved Vejle. Visualisering: Rum.

“Topografien giver både lokalplanområdet potentialer og udfordringer. Der vil blive behov for en høj grad af terrænregulering. Men de forskudte etager på boligerne giver mulighed for udsigt og sydvestvendte tagterrasser ved alle boliger, ligesom terrænet giver mulighed for spændende og anderledes arkitektur”, lyder det videre.

Det stejle terræn gør det svært at udnytte grundene til funktionelle haver, så der vil i stedet blive etableret mindre terrasser omkring boligerne. Husene vil derfor blive bygget på grunde på ned til 250 kvadratmeter. Til gengæld vil der blive etableret fælles friarealer.

Bygherre har i forbindelse med projektet allieret sig med Rum Arkitektur.