Rema 1000 vil bygge butik ved Hobrovej i Skalborg

Mellem Hobrovej og Bisgårdsvej i Skalborg i Aalborg vil Rema 1000 bygge en ny butik. Dagligvarekæden har flere butikker på vej i det nordjyske.

Rema 1000 vil bygge en ny butik mellem Hobrovej, Bisgårdsvej og Stationsmestervej i Skalborg. Foto: Aalborg Kommune.
Rema 1000 vil bygge en ny butik mellem Hobrovej, Bisgårdsvej og Stationsmestervej i Skalborg. Foto: Aalborg Kommune.

Rema 1000 vil bygge en ny dagligvarebutik på et 4.700 kvadratmeter stort areal mellem Hobrovej, Bisgårdsvej og Stationsmestervej i Skalborg i den sydlige del af Aalborg. Den 1.200 kvadratmeter store dagligvarebutik får vejadgang fra Bisgårdsvej.

Projektet kræver en ny lokalplan, og By- og Landskabsudvalget i Aalborg besluttede den 9. marts at anbefale, at den bliver sendt i fire ugers offentlig høring.

“Lokalplanen har til formål at sikre, at det fremtidige byggeri placeres, så det understreger gaderummet langs Hobrovej, og indordner sig stedets bygningsmæssige skala og farver. Bebyggelsen reguleres af et byggefelt, der placeres parallelt med Hobrovej”, fremgår det af et notat fra Aalborg Kommune.

“Den fremtidige bebyggelse skal henvende sig både mod Hobrovej og Bisgårdsvej for ikke at skabe en bagside mod én af de to veje”, lyder det videre.

Rema 1000 vil bygge en ny butik mellem Hobrovej, Bisgårdsvej og Stationsmestervej i Skalborg. Illustration fra lokalplanen.
Rema 1000 vil bygge en ny butik mellem Hobrovej, Bisgårdsvej og Stationsmestervej i Skalborg. Illustration fra lokalplanen.

Mod Bisgårdsvej indrettes et offentligt tilgængeligt parkeringsområde til både kundetrafik og varetilkørsel med indkørsel fra Bisgårdsvej. Det skal sikre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken til og fra området.

“Mod Hobrovej, Stationsmestervej og Bisgårdsvej etableres grønne forarealer med vejtræer og underbeplantning. Arealerne er med til at give området et nyt grønt udtryk, som skaber en naturlig forlængelse af de allerede eksisterende vejtræer langs Hobrovej og Bisgårdsvej”, fremgår det af notatet.

For at byggeriet af den nye Rema 1000 kan realiseres skal den eksisterende bebyggelse nedrives, ligesom beplantning skal fjernes.

Rema 1000 er inde i en ekspansiv fase. I slutningen af 2022 købte dagligvarekæden en lang række butikker af Aldi, og butikskæden har endnu en butik på tegnebrættet i Aalborg, ligesom en Rema 1000-butik også er på vej i Hals, hvor en ejendomsmæglerkæde også vil slå sig ned.