Selmer Gruppen skal bygge 90 boliger i Finlandsparken

Andelen af almene boliger i Finlandsparken i Vejle skal nedbringes til 68 procent, der derfor skal Selmer Gruppen bygge mindst 90 nye boliger på Moldevej.

Finlandsparken i Vejle har i en årrække været på den såkaldte ghettolisten, og boligområdet var i 2021 på den nye liste over “forebyggelsesområder”. AAB og Vejle kommune har derfor udarbejdet en udviklingsplan for Finlandsparken, der skal reducere de almene boliger i området ned til 68 procent.

Vejle Kommune har tidligere udbudt Moldevej 83-85 til salg, og her skal Selmer Gruppen bygge mindst 90 nye boliger. Kommunen har således igangsat arbejdet med en ny lokalplan for det 30.750 kvadratmeter område, hvor der skal opføres etageboliger i 2-4 etager samt rækkehuse i 1-2 etager på et areal, der strækker sig over 17.750 kvadratmeter.

“Det nye boligbyggeri skal bryde ensartetheden og skabe variation i områdets boligmasse. Nye boliger skal åbne sig mod de omkringliggende arealer, således det får god sammenhæng med det grønne offentligt tilgængelige areal syd for parcellen. Nye boliger skal tilpasses det eksisterende terræn ved mindst mulige ændringer”, oplyser kommunens forvaltning.

Siden slutningen af 1980erne har Moldevej 83 og 85 været anvendt som “byggelegeplads” kaldet Byg & Leg, som er en offentlig tilgængelig park og legeområde med en række dyr.

Selmer Gruppen har allieret sig med Atra Arkitekter, der har udarbejdet en illustrationsplan for det nye boligområde.

Finlandsparken er ejet af AAB og omfatter 11 boligblokke i fem etager, der er opført i perioden mellem 1967 og 1971. Boligblokkene har et samlet etageareal på 50.420 kvadratmeter, og de rummer 529 familieboliger på mellem 75 og 109 kvadratmeter.