Splittet byråd godkender nedrivning af bevaringsværdige bygninger i Korsør

En sag, om hvorvidt der skulle gives tilladelse til nedrivning af bygninger med høj bevaringsværdi på Algade i Korsør, splittede byrådet i Slagelse.

Politikerne i byrådet i Slagelse Kommune har givet tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige bygning på Algade 14 i Korsør. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
Politikerne i byrådet i Slagelse Kommune har givet tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige bygning på Algade 14 i Korsør. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Slagelse Kommune modtog i september 2021 en ansøgning om tilladelse til nedrivning af Nyelands Gård på Algade 14A og 14B i Korsør, så der i stedet kan opføres et nyt byggeri.

Ansøgningen var begrundet med, at bygningerne er i meget dårlig stand, og at det ikke er rentabelt at renovere bygningerne. Hertil kommer, at de to lejligheder på 1. sal er kondemnerede på grund af ejendommens dårlige stand, fremgår det af et notat fra kommunen.

Byrådet skulle den 28. marts 2022 tage stilling til sagen, og et flertal endte med at godkende, at der gives tilladelse til nedrivingen. Der var dog langt fra enighed om den beslutning, idet 13 byrådsmedlemmer stemte imod, mens 18 stemte for. Imod stemte medlemmerne fra Dansk Folkepart, Enhedslisten, Socialdemokratiet og Nye Borgerlige samt Anders Nielsen, der er løsgænger. For stemte Radikale Venstre, Konservative, SF og Venstre.

Sagen har flere gange været behandlet i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget. Her har man kunnet nå til enighed om at give tilladelse til nedrivning af Algade 12, men altså ikke Nyelands Gård på Algade 14A og 14B.

– Det blev besluttet, at vi skulle have en uvildig byggesagkyndig til at kigge på det, fordi at vi synes ikke, at sagen var oplyst godt nok i forhold til, hvilken stand var det egentligt, at Nyelands Gård var i? Var den i så dårlig stand, som det var beskrevet i sagen, eller var den det ikke? Og det var faktisk også grunden til, at vi valgte en uvildig sagkyndig til at kigge på det her, sagde formand for Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget, Anders Kofoed (V), på byrådsmødet.

Visualisering af kommende byggeri på Algade 14 i Korsør, hvor Nyelands Gård nedrives.
Visualisering af kommende byggeri på Algade 14 i Korsør, hvor Nyelands Gård nedrives.

Den uvildige vurdering er udført af arkitekt og bygherrerådgiver Sune Betak, og af den fremgår det at Algade 14 er “misligholdt og fremstår overordnet set i meget dårlig stand”. Det vurderes ikke, at det vil være rentabelt at renovere ejendommen med henblik på indretning af boliger til udlejning.

“Jeg skal også gøre særligt opmærksom på, at graden af nedbrud er så stort, at flere bygningsdele i sin nuværende stand er forbundet med nedstyrtningsfare og skader på ejendom og personer”, skriver Anders Betal desuden i vurderingen.

Ejendommene ejes af anpartsselskabet Læby og Teilhof, som i oktober 2021 overtog dem for 700.000 kroner, selvom den offentlige vurdering lyder på 2,25 millioner kroner, hvoraf grundværdien udgør knap 1,6 millioner kroner. Nedrivningen af ejendommene er sat i gang.