På Brotoften, der udgør en del af første etape af Flodbyen Randers, er der ønske om at opføre cirka 250 boliger. Illustration: Randers Kommune.
På Brotoften, der udgør en del af første etape af Flodbyen Randers, er der ønske om at opføre cirka 250 boliger. Illustration: Randers Kommune.

Forvaltningen i Randers Kommune har modtaget en ansøgning fra arealudviklingsselskabet Flodbyen Randers P/S, der ejes af AP Ejendomme og Randers Kommune, om et kommuneplantillæg og en rammelokalplan for hele Brotoften samt en byggeretsgivende lokalplan for den nordlige dele af Brotoften.

Arealudviklingsselskabet har fået udarbejdet et skitseprojekt i samarbejde med Sleth, Grandville og Niras. Projektet omfatter et areal på 48.000 kvadratmeter. Med planlægningen ønskes området omdannet til en ny bydel med omkring 252 boliger ved en gennemsnitlig boligstørrelse på 90 kvadratmeter.

På diget i den nordlige ende ved Randers Motorbådsklub skal der bygges 96 såkaldte Gudenåboliger, mens der mod syd skal bygges 156 såkaldte Engboliger. Lokalplanen vil kun være byggeretsgivende for Gudenåboligerne.

I alt er der tale om 31.580 kvadratmeter byggeri i form af 22.500 kvadratmeter boliger, 1.200 kvadratmeter detail og erhverv, et parkeringshus på 5.880 kvadratmeter og 2.000 kvadratmeter parkering under terræn.

Den byggeretsgivende lokalplan skal rumme boliger, erhverv og teknisk anlæg i form af syv Gudenåboliger, hvoraf fem huse opføres i fire etager, mens og to huse bygges i tre etager. De vil samlet omfatte 8.500 kvadratmeter. Dertil kommer et parkeringshus i fire etager med 200 parkeringspladser og mulighed for erhverv eller detailhandel fordelt på 1.200 kvadratmeter i stueetagen.

Desuden skal der etableres et teknisk anlæg med dige der skal beskytte området mod stormflod, et regnvandsbassin til blandt andetr rensning af vandet samt en pumpestation.

De øvrige arealer på Brotoften ønskes udlagt som rammelokalplan til boligformål i form af etagebebyggelse i tre-fire etager med 14.000 kvadratmeter boliger samt areal til parkering, vandhåndtering og klimatilpasning i det, der kaldes Engkvarteret.

– Brotoften har en fantastisk beliggenhed og et stort uudnyttet potentiale. I Udviklingsplanen for Flodbyen Randers har byrådet allerede sat en retning for, hvad der skal ske med området, og nu har vi modtaget en ansøgning med et konkret skitseprojekt. Det har nogle meget spændende perspektiver, og derfor har vi i erhvervs- og planudvalget besluttet at sætte gang i planlægningsprocessen med en fordebat, hvor alle kan kommentere og komme med gode ideer til det fremlagte forslag, udtaler Claus Berggren (V), der er formand for erhvervs- og planudvalget, i en pressemeddelelse fra kommunen.

Brotoften ligger mellem Århusvej, engarealet ved Storkengen, Gudenåen og Vorup, og udgør en del af første etape i Udviklingsplanen for Flodbyen Randers. I dag består området primært af større grus- og græsbelagte parkeringsarealer og nedslidt bebyggelse, skriver kommunen.

På Støberigade 6 og Brotoften 10 ligger mindre nedslidt bebyggelse i én etage, hvis funktioner flytter til andre lokationer. Området har tidligere huset forskellige erhverv som blandt andet autoværksteder, møbelfabrik, karosserifabrik, servicestation samt opfyld af slagge fra støberi.

Frem til den 10. januar 2023 er der fordebat om projektet, og der afholdes borgermøde om den kommende planlægning den 4. januar, oplyser Randers Kommune. Borgermødet afholdes fra klokken 18 i mødelokale D.2.58 på Laksetorvet i Randers.