Svinefarm ved Vejle bliver til 24 rækkehuse

En lokalplan skal bane vejen for en større dagligvarebutik i Jerlev uden for Vejle. Samtidig nedrives en svinefarm for at gøre plads til 24 rækkehuse.

Teknisk Udvalg i Vejle skal den 17. januar 2023 tage stilling til en ny lokalplan for et 18.000 kvadratmeter stort areal ved Vilstrupvej i Jerlev.

Lokalplanen skal muliggøre byggeri af en 1.200 kvadratmeter stor dagligvarebutik, som erstatning for den eksisterende Min Købmand-butik på Vilstupvej 1. Den er nemlig blevet for lille.

Dagligvarebutikken med tilhørende parkeringsplads lægger beslag på et 4.320 kvadratmeter stort areal. På et 14.310 kvadratmeter stort areal nord og vest for dagligvarebutikken skal der bygges cirka 24 dobbelthuse i én etage.

Der er ønske om, at tæt-lav boligerne placeres på grunde under 400 kvadratmeter, hvor de kvadratmeter, der ligger under de 400 kvadratmeter tilføjes de fælles friarealer, fremgår det af dagsordenen til udvalgsmødet.

Boligområdet får vejadgang fra Jerlevvej og Vilstrupvej, og der bliver vareindlevering til dagligvarebutikken med egen ensrettet vejadgang fra Jerlevvej og udkørsel til Vilstrupvej.
Otte boliger får parkering på egen grund, mens de 16 andre boliger får fælles parkering, hvorfra man går frem til boligen.

Området ligger på hjørnet af Jerlevvej og Vilstupvej i Jerlev. Her har der tidligere ligget en svinefarm, som fik nedrivningstilladelse i foråret 2022. Grunden skal i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen overføres fra landzone til byzone.

Lokalplanområdet ligger i øvrigt over for Jerlev Kirke. For at lade kirken og kirkens bygninger bevare deres særlige sammenhæng kan facaderne på lokalplanområdets bebyggelse ikke være hvide.